Rubriky
Zprávy

Investor jezu pošle další kamiony přes město

Nárůst kamionů ve městě je jedním z mnoha paradoxů Plavebního stupně Děčín (PSD), velmi drahého a ekonomicky sporného projektu. V dokumentaci EIA, kterou nedávno předložilo Ředitelství vodních cest Ministerstvu životního prostředí k posouzení, se uvádí, že ani po vybudování plavebního stupně nebude dolní Labe splavné po celý rok. Studie navíc předpokládá návaznou silniční dopravu po dobu 122 dnů v roce kvůli nízkému stavu vody. Doprava bude probíhat z přístavu v Rozbělesích, přes Podmokly na Teplickou, do Jílového a na D8. V Děčíně by se to nejvíce dotklo občanů z Podmokel, kde po dobu přibližně čtvrt roku, což jsou například 4 letní měsíce, by mělo městem projíždět až o 200 kamionů více, než doposud.

Kromě toho, ani v případě, že by se z Labe stala říční dálnice (což samozřejmě nemůže zajistit jeden jez u Děčína), ani pak není zaručeno, že zákazníci nedají přednost jinému způsobu dopravy. O tom rozhodnou pravidla volného trhu. Na trase Praha – Hamburg je průměrně požadována přepravní doba pro většinu komodit 24 hodin (většina bank poskytuje dopravcům krátkodobé úvěry na 48 hodin). U labské vodní cesty – nepočítáme-li dobu vykládky a nakládky v Hamburgu – je doba pro doručení a cestu zpět 2 x 6 dní.

Deklarovaným smyslem PSD je zvýhodnit podmínky pro podnikání v lodní dopravě. Stavbu jezu není možné považovat za celkově ekologický počin jen z důvodu výstavby vodní elektrárny. Ta je jen doplňkem k této stavbě. Sama o sobě může být ekologickým zdrojem energie, avšak negativa spojená s přehrazením přírodního toku Labe, jako jsou nepřiměřená rizika pro rybí populace a jejich migraci v řece, její přínos nevyváží. Kompenzační opatření jsou především nutnou součástí projektu. Pokud něco zničíte, například nějakou výstavbou, tak byste to měli pochopitelně adekvátně nahradit (kompenzovat). Žádné lidské zásahy ale nenahradí přirozené přírodní procesy, které zde probíhají tisíce let.

Cílem Arniky je rozumná ochrana přírody, například před nerozvážnými stavbami. Cílem investora je především investovat. Fakta ale zůstávají pro všechny stejná. Ekonomicky udržitelnou lodní dopravu na Labi jez u Děčína zachránit nemůže. Rybářům jez uškodí, neboť v důsledku přehrazení volného toku zmizí z řeky některé druhy ryb, jako se to stalo nad Střekovským jezem (připomínky rybářského svazu patřily nyní k nepočetnějším). Stejně tak stavba naruší unikátní kus zachovalé přírody – kaňon Labe. A obyvatele Podmokel čeká po dobu 122 dní v roce hluk a znečištěné ovzduší kvůli nárůstu kamionové dopravy. Ale ještě je čas tomu zabránit.

Jakub Esterka, Arnika