Rubriky
Zprávy

Povodňová situace

6. 1. 2024
Stále platí, že je v Děčíně vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. K dnešní osmé hodině ranní bylo na řídícím vodočtu v Ústí nad Labem naměřeno 612 cm. Hladina řeky tedy zvolna klesá.

9:00 h – Došlo k otevření komunikace od odbočky k hasičské zbrojnici v Horním Žlebu po železniční most a viadukt.

5. 1. 2024
13:00 h – Sešla se povodňová komise města.

12:40 h – Došlo k uzavření komunikace do Prostředního Žlebu.

V noci na pátek byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity, na čidle v Ústí nad Labem hladina řeky překročila 600 cm. Silnice do Prostředního Žlebu byla v pátek ráno ještě průjezdná. Doprava složek IZS do Prostředního a Dolního Žlebu je zajištěna.

4. 1. 2024
15:00 h – Cyklostezka z Horního Žlebu (od úseku viaduktu za železničním mostem) do Čertovy vody je v tuto chvíli neprůjezdná.

14:00 h – Od dnešních 19:00 do pondělí bude uzavřena Městská knihovna Děčín v ulici K. Čapka, a to včetně infocentra.

12:00 h – Došlo k uzavření cyklostezky na Starém městě od vojenského bunkru ke Kocandě.

10:15 h – Podjezd Četransu v Malšovicích je neprůjezdný.

7:00 h – Byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Stav na vodočtu v Ústí nad Labem je v tuto chvíli 538 cm, v Děčíně je momentálně 504 cm. Podle předběžné prognózy by mělo dojít ke kulminaci na vodočtu v Ústí nad Labem na hodnotě 655 cm nejspíše v sobotu okolo poledne.

2. 1. 2024
V současné chvíli je v Děčíně vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Vodní stav byl ve 12:50 v Ústí nad Labem 456 cm. Stále je uzavřena místní komunikace do Dolního Žlebu.

Uzavřen je také podjezd pod Tyršovým mostem.

Od dnešního dne je otevřena Městská knihovna Děčín v ulici K. Čapka.

29. 12.  2023
14:00 h – SILNICE DO PROSTŘEDNÍHO ŽLEBU JE OPĚT PRŮJEZDNÁ. Pohotovostní vlak ČD je i nadále k dispozici pro případ zásahu složek IZS v Dolním Žlebu.

11:10 h – Hladina Labe začíná klesat. Vodní stav v Ústí nad Labem byl v pátek ráno v 7:00 hodin 624 cm. Předpověď na následující den je 530 cm s klesající tendencí. Již během pátku plánujeme otevřít silnici do Prostředního Žlebu – pokud to podmínky dovolí. Před zprůjezdněním bude třeba komunikaci vyčistit.

28. 12. 2023
19:35 h – Vodní stav v Ústí nad Labem byl ve čtvrtek v 19:00 hodin 647 cm. Předpověď na následující den je 645 cm se zvolna klesající tendencí. Hladina na Labi v Ústí kulminuje, v Děčíně očekáváme kulminaci během noci. Plavební provoz je pro vysoký vodní stav na Labi přerušen a do konce týdne nebude obnoven.

10:00 – Na vodočtu v Ústí nad Labem se očekává podle posledních zpráv z Povodí Labe kulminace dnes večer, případně během noci: 650 cm/1500 m3.s-1.

27. 12. 2023
15:30 – Podle poslední informační zprávy Povodí Labe se očekává kulminace na vodočtu v Ústí nad Labem ve čtvrtek dopoledne: 645 cm/1480 m3.s-1.

13:00 h – Město zajistilo pohotovostní vlak ČD, který bude jezdit až do Dolního Žlebu. Je určen pouze pro mimořádné události a přepravu složek IZS (požár, nezbytná technická pomoc při havárii, lékařský zásah…).

12:00 h –  Dnes se sešla povodňová komise města. Aktuální stav hladiny Labe v Děčíně je 609 cm, trvá i nadále III. stupeň povodňové aktivity. Labe by mělo stoupnout ještě asi o 40 cm. Kulminace pravděpodobně nastane zítra, tedy ve čtvrtek 28. 12. v podvečer, na hodnotě cca 670 cm (vodočet v Ústí nad Labem). Pokles vody bude pozvolný a může trvat 5 až 7 dní.
Po opadnutí vody se budou průběžně uklízet zaplavené komunikace.

10:00 h – Podjezd v Krokově ulici u Libverdy je opět průjezdný. Ploučnice ustoupila, hasiči místo již vyčistili. Linka MAD č. 204 se vrátila na původní trasu s obsluhou zastávek Karned a Kolonie. Prosíme veřejnost, aby respektovala dopravní značení a uzavírky komunikací.

26. 12. 2023
11:50 h – V dolních částech povodí a zejména na středním a dolním Labi bude ještě docházet k pozvolnému nárůstu hladin i průtoků, a to zejména s ohledem na přítoky z Vltavy a Ohře. Podle poslední prognózy by Labe mělo kulminovat na výšce hladiny 660 cm v Ústí nad Labem ve čtvrtek ráno.

9:20 h – Byl dosažen III. stupeň povodňové aktivity. Na čidle CHMU v Ústí nad Labem je aktuální stav hladiny 600 cm (26. 12. 2023 08:50:09).

Prognóza: na dolním Labi se očekává plochá kulminace v profilu Ústí nad Labem na úrovni cca 680 cm pravděpodobně od úterního odpoledne do středeční noci.

Uzavřené komunikace: podjezd pod Tyršovým mostem, silnice do Dolního Žlebu, podjezd v ul. Krokova u Libverdy – omezení veřejné dopravy – změna zastávek, Staroměstské nábřeží, ulice Vodní v Děčíně V-Rozbělesy – od zimního přístavu, Labské nábřeží – od ul. Drážďanské (hasičská zbrojnice v Horním Žlebu) až k viaduktu u železničního mostu, cyklostezka směrem do Žlebu.

Městská knihovna a infocentrum budou od středy 27. 12. do odvolání uzavřeny. Vyklízí se suterén, zavírá se voda, zpětná klapka na kanalizaci a elektřina.

Protipovodňové zdi: jedna stěna je postavena pod Parolodí a další záporová stěna je u restaurace U Přístavu. U Parolodi hasiči odčerpávají vodu.

25. 12. 2023 
18:45 h – Město se připravuje na uzavření komunikace od Tyršova mostu směrem do Žlebu. K uzavření komunikace dojde, pokud hladina Labe dosáhne 600 cm. Podle prognózy tato situace nastane během několika hodin. Strážníci o této možnosti informují tamní obyvatele. Respektujte dopravní značení, pokyny strážníků, policistů a hasičů. Prosíme, abyste nekomplikovali práci lidem, kteří jsou do prací kolem povodní zapojení.

17:40 h – Dopravní podnik v současné době zjišťuje, které autobusové zastávky je možné obsluhovat a které ne. Budou označeny, některé čeká přemístění – informaci budeme aktualizovat podle dopravního podniku.  Připravujeme se na uzavření komunikace vedoucí od zimního přístavu a komunikace v úseku Tyršův most – Horní Žleb, to vše při 600 cm (III SPA).

14:00 h – Viadukt v Krokově ulici u Libverdy je uzavřen. Záporová stěna restaurace U Přístavu postavena.

13:20 h – Dle prognózy by mělo Labe v Ústí nad Labem kulminovat na cca 600 cm od dnešního odpoledne do středečního večera.

12:00 h – Městská policie uzavřela Staroměstské nábřeží, kde začíná zaplavování. Připravuje se výstavba záporové stěny restaurace U Přístavu.

10:00 h – Kvůli zvýšené hladině Labe došlo k uzavření podjezdu k Četransu v Malšovicích. Strážníci monitorují podjezd v Krokově ulici.

24. 12. 2023 
21:20 h – Aktuální stav hladiny Labe je 530 cm (vodočet v Ústí n. L.), což znamená II. stupeň povodňové aktivity.

23. 12. 2023
9:30 h – Primátor města Jiří Anděl svolal jednání povodňové komise.

22. 12. 2023 
21:47 h –  Protože hladina řeky Labe nadále stoupá, město nechalo uzavřít komunikaci do Dolního Žlebu. Je možné, že k zatopení této komunikace dojde již během noci na sobotu. Strážníci městské policie informovali jak obyvatele, tak i místní osadní výbor.

12:00 h – Protipovodňová zeď u Parolodi je postavená, hasičská technika je v Dolním Žlebu. Doprava zdravotníků do Žlebu v případě uzavření silnice bude zajištěna.

9:15 h – Pakoviště pod Tyršovým mosten uzavřeno.

7:30 h – Městská policie během dopoledne uzavře komunikaci pod Tyršovým mostem. Prosíme majitele zde parkujících vozidel, aby si je co nejdříve odvezli. K zaplavení komunikace do Dolního Žlebu by mělo dojít v sobotu 23. 12. asi kolem poledne, jakmile bude voda silnici zaplavovat, městská policie ji uzavře. Strážníci tyto informace během dneška ve Žlebu vyhlásí. Kvůli zvýšené hladině Labe je přívoz v Dolním Žlebu mimo provoz. Dnes v 10:30 h začne stavět JSDH Horní Žleb protipovodňovou zeď u Parolodi. Hasičská technika bude před uzavřením silnice přesunuta do Žlebu k případnému zásahu.

21. 12. 2023
Hladina Labe pomalu stoupá. Dle prognózy by v následujících dnech mohla dosáhnout až I. stupně povodňové aktivity, což pro Děčín znamená uzavření podjezdu pod Tyršovým mostem, komunikace do Žlebu a stavbu protipovodňové zdi u Parolodi. Situaci monitorujeme a budeme průběžně informovat o konkrétních opatřeních.

Pro aktuální informace sledujte facebook města a webové stránky města, pro další informace ohledně povodní případně volejte na informační linky městské policie, a to 24 hodin denně: 412 516 516, 412 593 183, 604 294 673.

Zdroj: Magistrát města Děčín