Rubriky
Zprávy

Test dvou kontejnerů na SKO nedopadl dobře, část obyvatel netřídí odpad

Město Děčín ve spolupráci s Technickými službami Děčín, a.s. (TS), provedlo rozbor obsahu dvou náhodně vybraných černých kontejnerů na směsný komunální odpad (SKO).

Jeden kontejner byl vybrán v Příčné ulici na Starém Městě, druhý pak v Bezručově ulici v Podmoklech. Výsledek testu ukázal, že více než polovinu kontejneru tvoří odpad, který by měl být v separačních nádobách ať už na plast, papír, sklo nebo jako velkoobjemový odpad odvezen do sběrného dvora.

„Poslední podobná akce proběhla v roce 2020,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která se rozboru osobně účastnila. „Bohužel situace je stále stejná, objem složek, které je možné dále vytřídit, a tudíž do černé popelnice nepatří, i letos dosahoval téměř 50 procent z celého obsahu kontejnerů,“ dodává Anna Lehká, která má odpadové hospodářství města na starosti.
Pracovníci TS každý kontejner nejprve vysypali a poté roztřídili na jednotlivé komodity, které posléze zvážili. Ukázalo se, že v Příčné ulici tvořili SKO polovinu obsahu. Téměř dvacet procent obsahu tvořil stavební a demoliční materiál. Dále kontejner obsahoval například sklo, textil či bioodpad. Ještě hůře dopadl test v Bezručově ulici. SKO tvořil jen něco málo přes 43 procent obsahu kontejneru. Téměř 16 procent obsahu pak tvořil objemný odpad a také sklo. Současně byla u sběrného místa v Bezručově ulici zlikvidována černá skládka, která mimo jiné obsahovala i odložené elektrické spotřebiče, v tomto případě pračku. Takový odpad v žádném případě nepatří ke sběrnému hnízdu, ale do sběrného dvora, kde je zadarmo separován v kontejneru na elektroodpad. Jestliže si pořídíte nový elektrospotřebič, zaplatíte prodejci recyklační poplatek za spotřebič starý. Ten tak u prodejce můžete odložit, příp. on sám zajistí odvoz. Následně na něj přechází povinnost ekologické likvidace.

Vedení města se odpadovým hospodářství zabývá velmi intenzivně. V říjnu zastupitelstvo města přistoupilo k memorandu o spolupráci se Zařízením pro energetické využití odpadu (ZEVO) v Komořanech, kde po zprovoznění zařízení v roce 2027 bude končit SKO z Děčína a bude energeticky využit jako otop ve městech Most a Litvínov. Na listopadovém zasedání projedná zastupitelstvo novou obecně závaznou vyhlášku a ke konci roku bude řešit otázku výše poplatku za svoz a likvidaci odpadů.

„Jsme v tom všichni společně. Odpad bude neustále a se zvyšující životní úrovní jej produkujeme stále více. Zároveň je neúprosná legislativa, která nás nutí dělat postupné přísnější kroky. V těchto nahodilých kontrolách budeme pokračovat,“ uzavírá Anna Lehká.

tabulka odapdy

Zdroj: Magistrát města Děčín