Rubriky
Zprávy

Části Děčína trápí vysoký výskyt černé zvěře

Obyvatelé města si v současné době stále více stěžují na divoká prasata, která se pohybují v některých částech Děčína. Především pak v městských částech Bynov a Bělá. Magistrát proto situaci řeší ve spolupráci s uživateli honiteb, které vyzval k navýšení odlovu černé zvěře.

Důvodů, proč se divoká prasata pohybují přímo ve městě, je několik. Jednak vysoké počty černé zvěře ovlivnily dvě mírné zimy. Navíc se velká část našeho města nachází v blízkosti lesů, ze kterých je zvěř vytlačována návštěvníky, těžbou stromů a narušením migračních tras novou zástavbou.

Současné lesy jí už nestačí, proto se přesouvá na jiná vhodná místa. Problém také je, že někteří obyvatelé města divoká prasata krmí přímo u svého bydliště, případně neudržují pořádek v okolí nádob na směsný odpad a vyhazují do nádob atraktivní potraviny pro černou zvěř. I proto se tam černá zvěř stahuje. Kromě odlovu je nutné zvířata nekrmit, dále využívat například repelentní přípravky, které zvěř odpudí svým zápachem.

Zdroj: Magistrát města Děčín