Rubriky
Sport Zprávy

Sportovci dostanou mimořádné dotace

Děčínské sportovní subjekty se mohou radovat. Zastupitelé na svém posledním předprázdninovém zasedání rozhodli o poskytnutí mimořádných dotací na jejich činnost. Navýšení rozpočtu pro tuto oblast o 5 milionů korun zastupitelstvo města schválilo na konci dubna, a to na základě návrhu zastupitele, dnes již radního, Jakuba Houšky, který upozornil na podfinancování sportu, a tedy špatnou finanční situaci klubů.

O možnosti čerpání mimořádné dotace na činnost byly sportovní subjekty informovány. Ty následně požádaly o podporu na celkem 57 projektů. Jednotlivé žádosti poté posoudila Sportovní komise rady města.

„Děčínský sport má nejen profesionální, ale také kulturní a motivační roli pro nové generace. Jsem rád, že jsme jako město schopni podpořit své kluby ve chvíli, kdy jim dodnes například nedošla žádná podpora od Národní sportovní agentury. Rozdělení finančních prostředků je transparentní a dle férového bodového hodnocení, které počítá například i s velikostí členské základny. Trval jsem na tom, aby byly žádosti o mimořádné dotace posuzovány podle klasického grantového programu schváleného zastupitelstvem, kde je jasně stanoveno, kolik procent financí může jít na mládež a kolik na profesionální sport. Mládežnické sporty potřebují vzory, proto samozřejmě je důležitá i podpora profesionálních mediálních sportů, které navíc mají za sebou reprezentačně velmi úspěšnou sezónu,“ vysvětlil rozdělení peněz náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Mezi sportovní subjekty bylo z pěti milionů korun rozděleno 4 564 297 korun. Zbývající částka je určena na vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců města, administraci portálu Děčín sportuje, vydání Katalogu sportovních aktivit pro děti a případně na mimořádnou sportovní reprezentaci města. Při řádném dotačním řízení na jaře letošního roku bylo mezi sportovní oddíly rozděleno již 13 milionů korun.

„Je dobře, že díky mimořádným zasedáním sportovní komise a rady města se podařilo rozhodnout o rozdělení prostředků ještě před začátkem prázdnin. Aktivní podporou našich klubů a spolků budujeme i silnou sportovní identitu Děčína a všech Děčíňáků,“ doplnil Martin Pošta.

Zdroj: Magistrát města Děčín