Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Zahájena oprava cesty od Sauly směrem na Tokání

V tomto týdnu byla zahájena oprava silničky od hájenky U Sloupu (Saula) směrem Na Tokání. Práce mají být dokončeny ke konci května letošního roku. V souvislosti s nimi dojde k dílčímu omezení provozu pro pěší návštěvníky a cyklisty. Objízdné trasy pro zásobování, vlastníky či nájemce nemovitostí a jejich ubytované hosty jsou vedeny od Vysoké Lípy po České silnici, Mokrým a Táborovým dolem. Na uvedených cestách tak bude větší automobilový provoz, se kterým řidiči, cyklisté i pěší budou muset počítat. Pracoviště i objízdné trasy jsou zřetelně vyznačeny přímo v terénu, včetně informace, v jakých dnech a časech mohou návštěvníci přístupovou cestu využívat a jak jsou vedeny objízdné trasy.

Ve všední dny mohou cyklisté a pěší silničku mezi Saulou a Tokání s opatrností využívat mimo dobu provádění prací, tedy od 16. hodiny do 7. hodiny ráno. O víkendech a státních svátcích bude vstup či vjezd na kole možný bez omezení.

Pěší návštěvníky i cyklisty na trase z Vysoké Lípy skrz Mokrý a Táborový důl správa parku upozorňuje na větší automobilový provoz na těchto cestách a nabádá je k opatrnosti. Řidiči motorových vozidel cesty smějí používat pouze v případě, že do národního parku vjíždějí na základě platné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Současně musí dbát zvýšené opatrnosti a počítat jak s pohybem návštěvníků a cyklistů, tak i s případnými dalšími vozidly.

Silnička od hájenky Saula směrem Na Tokání, která slouží kromě turistické veřejnosti také zásobování chat Na Tokání a je velmi důležitá také pro složky integrovaného záchranného systému, dostane v  příštích týdnech v celé délce zhruba 5 kilometrů nový asfaltový povrch, opraveny a vyčištěny budou také propustky pod cestou. Jedná se o první etapu nutných oprav, na které správa parku vynaloží 4,8 milionu korun.
mapka s uzavírkou silniceSilnička od hájenky Saula směrem Na Tokání obdrží v rámci opravy nový asfaltový povrch. Mapový podklad: www.mapy.cz

Uzavírka trasy směrem Na Tokání: Foto: Miroslav RohlíkUzavírka trasy směrem Na Tokání je vyznačena v terénu, právě tak, jako objízdné trasy pro zásobování. Foto: Miroslav Rohlík

Zdroj: www.npcs.cz