Rubriky
Zprávy

Poplatek ze psů: Blíží se termín splátky

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje obyvatele města Děčín na splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2023, a to nejpozději do 31. března 2023.

Složenky na poplatek ze psů již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Současně upozorňujeme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení k poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit odboru ekonomickému magistrátu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Toto se týká zejména povinnosti ohlásit ukončení poplatkové povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atp. Za porušení této povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle daňového řádu.

S případnými dotazy k placení poplatku se lidé mohou obracet na odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického magistrátu (paní Šárka Vepřovská, tel. č.
412593413, e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz).

Kdo chce, může poplatek (i jiné poplatky) zaplatit přes platební bránu ZDE

Zdroj: Magistrát města Děčín