Rubriky
Turisti Zprávy

Nestabilní skalní bloky ohrožují silnici ve Hřensku

Provoz na komunikaci mezi Hřenskem a Mezní Loukou ohrožují čtyři nestabilní skalní bloky o celkovém objemu 75 metrů krychlových. Nestabilní bloky leží v příkrém svahu nad silnicí, autobusovou zastávkou a dalšími stavbami, v prostoru naproti penzionům Lucerna a Klepáč. Odhaleny byly pracovníky provádějícími bezpečnostní těžby stromů zasažených loňským požárem. Kvůli obavám, že by se bloky v důsledku kácení mohly uvést do pohybu, správa národního parku bezpečnostní kácení zastavila a obratem provedla předběžné geologické posouzení situace. Závěrem posouzení je, že hrozba pádu skalních bloků je bezprostřední, v jednom případě již dokonce k dílčímu řícení došlo. Správa Národního parku České Švýcarsko o nebezpečí obratem informovala krizový štáb Ústeckého kraje, obec Hřensko i všechny vlastníky ohrožených sousedních pozemků a další dotčené instituce.

„Skalnatý svah, ve kterém se ohrožující bloky nacházejí, byl loni zasažen požárem. V říjnu byl geology zkontrolován a nebyla identifikována žádná bezprostřední hrozba. Od té doby výrazně pokročila eroze svahu. Na plochách zasažených požárem se bohužel se situacemi, kdy se hrozba řícení skalních bloků projeví náhle, setkáváme častěji,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Svahy jsou ohněm narušené a erozní procesy nyní postupují rychleji. Nad cestami, silnicemi i domy se ve zvýšené míře věnujeme monitoringu hrozeb tak, aby mohly být co nejoperativněji řešeny. Bezpečnost osob i majetků má absolutní prioritu.“

Opatření pro okamžité zajištění bezpečnosti provozu na silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou i na ostatních pozemcích by nyní měla být koordinována krizovým štábem Ústeckého kraje. Správa Národního parku České Švýcarsko jako správce pozemků, ze kterých ohrožení pramení, zahájila a pokračuje především v technické přípravě sanačních opatření, tedy v přípravě podkladů pro správnou a bezpečnou likvidaci ohrožujících skalních bloků. Současně hledá také možnosti financování sanačního zásahu. Podle předběžných odhadů náklady na sanaci přesáhnou 1 milionu korun.

Ohrožení komunikace ze Hřenska do Mezní Louky a jejího okolí může významně zasáhnout do života lidem z Mezné, Mezní Louky a Vysoké Lípy, narušit autobusovou dopravu i zkomplikovat pohyb návštěvníků v oblasti Hřenska.

„V zájmu co nejrychlejšího vyřešení vzniklé situace je správa parku připravena sanaci skalních bloků po odborné stránce připravit a případně zajistit i její předběžné financování. Po právní stránce je otázka, kdo má sanaci provést a zaplatit, nejednoznačná. Pokud by v tomto ohledu mělo dojít k rozporům, budeme spravedlivou dělbu nákladů s jednotlivými aktéry řešit později,“ doplňuje Petr Kříž.

Poloha nestabilních skalních bloků ve Hřensku, nad silnicí spojující Hřensko a Mezní Louku. Mapový podklad: www.mapy.cz
Jeden z nestabilních skalních objektů, který se již částečně rozpadl. Foto: Jakub ŠafránekJeden z nestabilních skalních objektů nad silnicí ve Hřensku, který se již částečně rozpadl. Foto: Jakub Šafránek

Jeden z nestabilních skalních objektů, který se již částečně rozpadl. Foto: Jakub ŠafránekÚlomek jednoho z nestabilních skalních objektů, který se pádem posunul blíže k ohrožené silnici. Foto: Jakub Šafránek
Jeden z nestabilních skalních objektů. Foto: Jakub ŠafránekJeden z nestabilních skalních objektů, který ohrožuje provoz na silnici mezi Hřenskem a Mezní Loukou. Jeho objem dosahuje odhadem 30 metrů krychlových, na snímku jsou již patrné znaky, že dochází k posouvání bloku. Foto: Jakub Šafránek

Zdroj: www.npcs.cz