Rubriky
Kultura Zprávy

Předání Ceny statutárního města Děčín za rok 2022

Ve středu 22. února proběhlo na zámku slavnostní předání Ceny statutárního města Děčín za rok 2022.

Ocenění letos získala zakladatelka floristické soutěže Děčínská kotva Ing. Dagmar Kubíčková, a také Děčínský symfonický orchestr, který loni oslavil 60. let své existence.
Ocenění dostali od města pamětní list, finanční odměnu, ženy květiny. Oceněné schválilo v lednu zastupitelstvo města. V tomto ročníku se sešlo celkem sedm nominací, mezi nimi byl například bývalý primátor města František Pelant, který loni zemřel, cenu nicméně nejde udělit in memoriam.

Loni byla Cena města udělena po dvouleté přestávce. Ocenění byli dva, a to Jan Bučina a Josef Herclík. Jan Bučina získal cenu za dlouholetou kulturní činnost ve městě i za hranicemi města Děčín, Josef Herclík pak za celoživotní přínos sportu, konkrétně volejbalu nejen v Děčíně, za celoživotní práci s dětmi a mládeží a také za práci na volejbalové metodice a zaškolování nových trenérů.

Cena města byla poprvé udělena v roce 2009. Při posuzování, kdo ji získá, jsou stanovena následující kritéria: přínos pro Děčín, přínos pro Českou republiku, popularita a také jiné mimořádné zásluhy. Navržené musela nejprve schválit rada města, poté také zastupitelstvo města.

Přehled udělených Cen statutárního města Děčín od roku 2009:
2009 – Josef Waldmann a Rudolf Felzmann
2010 – Hugo Engelhart
2011 – Vladimír Poskočil a Karel Lešanovský
2012 – Vladimír Cejnar a Julius Časný
2013 – Břetislav Kment a Slavomír Bednář
2014 – Mahulena Čejková a Karel Bělina (Cenu vrátil)
2015 – Natálie Belisová a Vojtěch Haňka
2016 – Pavel Jirásek a manželé Charvátovi
2017 – Děčínský pěvecký sbor a Milan Rosenkranc
2018 – Věnceslava Zimmermannová
2019 – cena nebyla udělena
2020 – cena nebyla udělena
2021 – Jan Bučina, Josef Herclík

Za vedení města přišli oceněným popřát primátor Jiří Anděl, náměstek primátora Jan Skalický a náměstkyně primátora Jitka Flachsová.

Zdroj: Magistrát města Děčín