Rubriky
Kultura Zprávy

Ministerstvo kultury podpoří obnovu kulturních památek, vyhlásilo dotační program

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023. Pro obvod obce s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1 153 000 Kč. Program je pouze jednokolový. Dotace může činit maximálně 80 % uznatelných nákladů.

O podporu z tohoto programu nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická Stráň nebo na území městské památkové zóny – Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.

Více informací k podmínkám programu je zveřejněno na stránkách Ministerstva kultury ČR  ZDE

Všechny podmínky pro podání žádosti je nezbytné řádně nastudovat, neboť neúplné žádosti mohou být z projednávání vyřazeny.

Žádost lze podat na příslušných formulářích pro rok 2023, a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2023. Kontaktní osobou na Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, irena.klepalova@mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín