Rubriky
Zprávy

Oprava propustku na potoce Ostružník na Maxičkách – 3. 10. – 15. 11. 2022

Na Maxičkách probíhá oprava propustku na potoce Ostružník. Úplná uzavírka místní komunikace v Děčíně XVIII – Maxičky před vjezdem do obce bude zahájena oproti původně avizovanému termínu o týden dříve, tedy v pondělí 3. října 2022.  Objízdná trasa vede po účelové komunikaci okolo bývalého hotelu, provoz bude řízen semafory. Na lince MAD č. 210 bude zrušena zastávka Maxičky, kdy vybrané spoje budou ukončeny v zastávce Zotavovna.

Autobus se bude v dané zastávce otáčet a opět bude pokračovat směr Jalůvčí – Hlavní nádraží – Krásný Studenec. Cestující autobusové dopravy budou muset v průběhu uzavírky docházet ze zastávky Maxičky do zastávky Zotavovna.

Díky změně termínu dojde k urychlení stavebních prací, a tedy ke zkrácení doby nutné uzavírky a používání objízdné trasy.

Investorem prací je statutární město Děčín a zhotovitelem firma SaM silnice a mosty Děčín, a.s.

Zdroj: Magistrát města Děčín