Rubriky
Zprávy

Elektronický stavební deník hlídá stavby v Děčíně již rok

Od léta 2021 jsou stavby v Děčíně pod vyšší kontrolou než v minulosti. Dohlíží na ně totiž elektronický stavební deník.

Ten je již rok nasazován na všechny stavby ve městě. Za rok jeho fungování v něm bylo realizováno a dozorováno 28 staveb. Každá z nich má díky elektronickému deníku všechny záznamy, dokumenty, fotografie či další náležitosti pro dokonalou kontrolu staveb. Vše je v elektronické formě.

„Díky modernímu řešení je elektronický stavební deník k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Již nikdy se neztratí, neshoří, neupadne do bláta nebo se neutopí při povodni,“ říká radní města pro stavby Petr Zdobinský (Piráti Děčín) a dodává: „Podvržení záznamu je ve srovnání s papírovým provedením deníku prakticky nemožné. Vše je certifikované i pro případný audit, je jednoduše dohledatelné a ihned přístupné. Dohlížející technický dozor, stavební dozor, stavbyvedoucí, investor – město – všichni mají okamžitý a nepřetržitý přehled o každé události na stavbě.“
Zhotovitel je povinen pořizovat o průběhu stavby fotodokumentaci a vkládat ji do tohoto deníku.

„Co nejvíce omezit jakékoli pochybení a nesrovnalosti na stavbách – to byl náš cíl, když jsme ho zaváděli. Nechtěli jsme připustit, aby byla ve městě další ošizená stavba, jako se to stalo při revitalizaci Podmokel,“ říká náměstek primátora pro kontrolu staveb Tomáš Brčák (ODS).

Elektronický stavební deník je součástí Koncepce Smart City města Děčína.

„Tento nástroj jsem dlouhodobě prosazoval. Elektronický stavební deník mimo jiné usnadňuje kontrolu staveb celému úřednickému aparátu magistrátu,“ dodává Martin Strnad, koordinátor Smart City.

Zdroj: Magistrát města Děčín