Rubriky
Zprávy

Ukliďme Česko v Děčíně bylo úspěšné, odvezlo se 20 tun odpadu

V sobotu 2. dubna se Děčín připojil k celostátní akci Ukliďme Česko. Do akce se mohl zapojit každý a pomoci tak s úklidem nelegálně vzniklých černých skládek a nepořádku. Město se letos navíc domluvilo s Technickými službami Děčín a připravilo pro občany možnost odložení objemnějšího směsného komunálního odpadu do přistavených kontejnerů.

„Po mnoha letech jsme letos navázali na tzv. akci Čisté město, která zde v minulosti probíhala, a umožnili tak občanům, aby se zbavili objemnějšího směsného komunálního odpadu například ze sklepů či zahrad. Vytipovali jsme 12 stanovišť, na kterých stál celou sobotu kontejner. Obsluhu zajistili pracovníci Střediska městských služeb, kteří poskytli zájemcům také pytle na sběr nepořádku,“ popsala průběh akce v Děčíně Anna lehká, náměstkyně primátora.

Do přistavených kontejnerů poskytnutých zdarma Technickými službami Děčín bylo možné odložit vyřazený nábytek, matrace, oblečení, hračky, kočárky, lina, koberce, znehodnocený obalový materiál, vyřazené nádobí, rámy.

„Musím říci, že mám velkou radost, protože se akce v Děčíně podařila. Odvezlo se na 20 tun odpadu, což považuji za úspěch. Moc děkuji všem občanům, kteří zodpovědně přistupují k odpadovému hospodářství města a jejich okolí jim není lhostejné. Dále velký dík patří i Technickým službám Děčín a Středisku městských služeb za skvělou spolupráci a podporu,“ doplnila náměstkyně.

Kontejnery na 12 stanovišť poskytly TSD Děčín bezplatně, město uhradí pouze odvoz odpadu a jeho likvidaci.

Zdroj: Magistrát města Děčín