Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Muž nakonec musel na záchytku
Během úterní služby strážníci přijali žádost o pomoc osobě, která bezvládně ležela na chodníku v ulici Tyršova. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže a z alkoholového opojení ho probrala. Muž hlídce poděkoval a vysvětlil, že to s alkoholem jednoduše přehnal. Neuvědomil si svou míru a opil se tak, že na cestě domů usnul na chodníku. Pak se pokusil postavit na nohy, které ho v důsledku silné opilosti neunesly a upadl na zem. Pádem si muž způsobil poranění na hlavě. To jej naštvalo a ze všeho začal vinit hlídku. Situace na místě se vyhrotila až do pokusu o napadení hlídky. Muž byl následně převezen k lékařskému ošetření a byl umístěn do protialkoholní a toxikomanické záchytné stanice v Teplicích.

Test řidiče na drogy byl pozitivní
Strážníci během hlídkové činnosti na Starém městě v odpoledních hodinách na ulici Litoměřická zastavili vozidlo Volkswagen Passat. Během kontroly řidiče vzniklo podezření, že je pod vlivem návykových látek. Z toho důvodu byl proveden orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel jako pozitivní. Z tohoto důvodu strážníci na místo přivolali své kolegy z Policie České republiky a řidiče jim předali k dalším úkonům.

Napadali se pod vlivem alkoholu
Ve středu strážníci přijali oznámení rvačky v blízkosti děčínské knihovny. Po příjezdu na místo zjistili, že se zde vzájemně napadají děti ve věku okolo šestnácti let. Hlídka okamžitě zabránila dalšímu napadání a v rámci kontroly provedla dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla u většiny aktérů pozitivní. Strážníci z důvodu nízkého věku dětí věc předali Policii České republiky k následným úkonům.

Zdroj: MP Děčín