Rubriky
Turisti Zprávy

V platnost vstupují dočasné uzavírky hnízdišť sokolů, čápů a výrů

Každoročně počátkem března vstupují (nejen) v Národním parku České Švýcarsko a v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce v platnost zákazy vstupu do hnízdních lokalit zvláště chráněných druhů ptáků, tedy sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Opatření přijímá Správa Národního parku České Švýcarsko pro zajištění jejich klidu pro hnízdění a vyvedení mláďat. Omezení vstupu se týká v národním parku kromě celého klidového území 16 dalších míst, v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe vedle tří lokalit se sezónním omezením výkonu horolezectví dalších 3 míst a na ostatním území CHKO Labské pískovce sedmi známých hnízdních lokalit.

Omezení vstupu do hnízdních lokalit se nedotkne značených turistických cest, částečně však omezí využívání některých lezeckých objektů a případně některých neznačených lesních cest. Stráž přírody v těchto dnech hnízdní lokality vyznačuje informačními tabulkami ve třech jazycích a vymezovacími páskami. Současně strážci přírody sledují, která hnízdiště ptáci obsadí. V případě, že k obsazení některých hnízdních lokalit známých z dřívějška nedojde, vyznačení v terénu bude opět odstraněno a návštěvníci se v lokalitě budou moci pohybovat.

Zkušenosti z uplynulých let ukazují, že dočasná omezení vstupu do hnízdišť jsou veřejností až na výjimky dodržována. Odpovídá tomu i poměrně vysoká úspěšnost sokolů, čápů a výrů při vyvádění mláďat. Naopak porušení omezení vstupu mívá na hnízdící druhy fatální dopad, ptákům buď zastydne snůška nebo se otevře cesta do hnízda predátorům, protože plaší rodiče jsou z důvodu vyrušení nuceni hnízdo opustit.

Podrobnější informace k uzavřeným lokalitám najdou návštěvníci na stránce Prosíme nerušit! Hnízdíme!

Správa národního parku děkuje všem návštěvníkům za dodržování tohoto nezbytného opatření!

Mláďata čápů černých na hnízdě. Foto: Václav Sojka
Mláďata čápů černých na hnízdě. Foto: Václav Sojka
Čápi černí na hnízdě. Foto: Václav Sojka
Čápi černí na hnízdě. Foto: Václav Sojka
Mláďata sokolů stěhovavých v hnízdní dutině. Foto: Václav Sojka
Mláďata sokolů stěhovavých v hnízdní dutině. Foto: Václav Sojka
Sokol stěhovavý. Foto: Václav Sojka
Sokol stěhovavý. Foto: Václav Sojka
Informační tabulky u hnízdních lokalit upozorňují návštěvníky ve třech jazycích. Foto: David Boura
Informační tabulky u hnízdních lokalit upozorňují návštěvníky ve třech jazycích. Foto: David Boura

Zdroj: www.npcs.cz