Rubriky
Sport Zprávy

Město letos obnoví zřícenou zeď pod zámeckou sýpkou

Město Děčín vypsalo veřejnou zakázku na opravu zřícené opěrné zdi pod zámeckou sýpkou v jihovýchodní části zámeckého areálu. Opěrná zeď se zřítila v lednu 2019. Oprava by měla začít letos na jaře.

Na její obnovu bylo nutné vypracovat novou projektovou dokumentaci. Náklady na opravu zdi jsou odhadnuty na 1,8 milionů korun bez DPH, jedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu. Firmy mohou podávat nabídky na magistrát do 21. února 2022 do 13 hodin.

Opravená opěrná zeď bude provedena jako takzvaná sendvičová. Toto konstrukční řešení umožní zachovat původní vzhled zdi. Kromě toho dojde k osazení plaňkové plotu, podél koruny zdi pak bude doplněn mlatový povrch. Dojde také k obnově vinohradu a na plochu podél plotu budou vráceny repliky litinových sloupců s lucernami.

Se zahájením prací se počítá na jaře letošní roku, kompletní realizace by měla trvat asi čtyři měsíce.

Opěrná zeď u zámecké sýpky v délce cca 30 metrů se zřítila v pátek 18. ledna 2019 v půl desáté večer. Opravena byla v rámci akce Zámek Děčín – revitalizace zázemí zámeckého areálu v roce 2015.

Další plánované investiční akce: 

Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící modernizaci vnitřních prostor objektu dle dispozičního návrhu architekta města, dále na revitalizaci zahrady a zelených  prostor objektu, obnovu přístupového schodiště bočního vchodu do prostoru bufetu a vybudování lesní cesty propojující objekt restaurace s areálem ZOO Děčín, včetně výstavby nového vstupu s turniketem. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, předpokládaná cena je 550 tisíc bez DPH. Nabídky mohli zájemci podávat do 7.února.

Revitalizace dětského hřiště v Děčíně I

Původní dětské hřiště nacházející se nedaleko městské knihovny v Děčíně I město obnoví. Vzniknou zde nové herní prvky a lavičky, dále bude opravený stávají chodník a upraveno ukončení parkoviště. Jedná se o projekt v rámci Tvoříme Děčín 2019 financovaný z části v rámci participativního rozpočtu. V současné době se soutěží zhotovitel prací za více než 1 milion Kč bez DPH. Nabídky mohou zájemci podávat do 28. 2. 2022.

Rekonstrukce části komunikace Zelená

Práce zahrnují opravu komunikace vozovky včetně nové výhybny a obratiště na konci řešené komunikace, nové dopravní značení a novou dešťovou kanalizaci pro odvodnění zájmového území do vodoteče bývalého náhonu v ul. Březová. Stavební práce by měly město přijít na 2 540 000 Kč bez DPH, město nyní vypsalo veřejnou zakázku s tím, že uchazeči mohou podávat nabídky do 21. 2. 2022.

Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín – Horní Oldřichov – III. etapa

Jedná se o realizaci nových zemních kabelových rozvodů sítě veřejného osvětlení včetně nových sloupů a LED svítidel. Délka trasy zemního kabelového vedení je cca 2 500 m. Součástí prací bude demontáž stávajícího vzdušného vedení sítě veřejného osvětlení včetně svítidel. Provádění prací bude koordinováno se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Předpokládané náklady činí dle projektu 5 252 000 Kč bez DPH. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele, nabídky se podávají do 21.2.2022.

Zdroj: Magistrát města Děčín