Rubriky
Zprávy

Dopravní průzkum regionu národního parku České Švýcarsko dokončen

Děčínské pracoviště Dopravní fakulty ČVUT v Praze provedlo v loňském roce na základě zadání Správy Národního parku České Švýcarsko rozsáhlý dopravní průzkum. Ten byl zaměřen primárně na tzv. dopravu v klidu, tedy na parkující vozidla, včetně těch, která byla řidiči zaparkována na místech, které k tomu nejsou učena. Posuzovány byly i vybrané významné dopravní uzly, ve kterých dochází ke křížení různých typů dopravy, průzkum se v jedné části zaměřil využívání veřejné hromadné dopravy. Výsledky průzkumu nyní má Správa Národního parku České Švýcarsko k dispozici ve formě závěrečné zprávy z prosince loňského roku.

„Sezónní dopravní zátěž celého regionu Českého Švýcarska vyvolaná především individuální turistickou dopravou představuje dlouhodobý problém jak pro obce, tak i pro ochranu přírody. Řešení tohoto fenoménu současně zdaleka přesahuje možnosti i kompetence samotné státní ochrany přírody, naopak vyžaduje úzkou spolupráci mnoha aktérů v regionu,“ říká Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Nyní můžeme s partnery sdílet podklad, který umožňuje objektivní hodnocení situace a návrhy dalšího společného postupu při řešení dopravní problematiky.“

Data získaná dopravním průzkumem správa parku poskytne mimo jiné jako podklad pro vznikající územní studii, jejíž zpracování letos chce zahájit Ústecký kraj. Problematika sezónní dopravy v okolí Národního parku České Švýcarsko tak bude promítnuta i do územně plánovací dokumentace přesahující rámec jednotlivých obcí regionu.
Automobily parkující u vjezdu do lesaAutomobily parkující nesprávně na vyústění lesní cesty před obcí Jetřichovice dne 26. září 2021. Pravděpodobným důvodem je neochota řidičů zaplatit parkovné v obci. Foto: Tomáš Salov

Příprava strategického projektu „Analýza problémů udržitelnosti dopravy Národního parku České Švýcarsko“ je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

Zdroj: www.npcs.cz