Rubriky
Zprávy

Primátor Děčína Jiří Anděl: Zdražování zatím neplánujeme

Jaký byl rok 2021 bilancuje v rozhovoru primátor Děčína Jiří Anděl. Rozhovor najdete také v aktuálním vydání Zpravodaje města.

Letošní rok nebyl jednoduchý. Ve vlnách se řeší covid, zasáhly nás bleskové záplavy, zdražuje se. Co bylo a je pro město nejtěžší?

Nejtěžší pro mě bylo číst či dozvídat se z rozhovorů se spoluobčany o tom, jak v důsledku epidemie předčasně přicházeli o své nejbližší – členy rodin, sousedy, přátele, kolegy. Pro město je nejtěžší vysvětlovat lidem, proč se kvůli nařízení z vyšších míst nemohou společně těšit z připravených kulturních, sportovních či společenských akcí, na které byli léta zvyklí. Malé osobní tragédie zažili letos lidé v důsledku bleskových povodní v červenci. Vždyť i na městském majetku tím byly způsobeny škody ve výši 38 milionů korun.

Jak jste zmínil, covid po roce opět zasáhl do připraveného adventu. Město mělo naplánovaný program, nakonec se z něj uskuteční jen malý zlomek. Co vás nejvíce mrzí?

Pokud jde o připravený a následně omezený advent, je mi líto hlavně zklamání obyvatel našeho krásného města, kteří se na atmosféru před svátky po těch už téměř dvouletých trablech těšili. Přesto s ohledem na situaci chápu obavy o další přetížení zdravotního systému.

Děčín tento rok potrápily i dopravní uzavírky. Opravdu jich muselo být tolik?

Víte, celá řada dopravních komplikací souvisela s investiční činností či opravami jiných organizací, než je město. Lidé nadávali na to, že je všechno rozkopané. V předešlých obdobích vedení města tyto stavby oddalovalo, odkládalo, a to z obavy z rozkopaného města, a tím i ztráty přízně občanů. To však nejde dělat donekonečna. Vodárenská společnost, energetici, plynaři i silničáři také pracují s penězi a pokud jim neumožníme práce v Děčíně, utratí své prostředky jinde. A u nás budeme dál řešit poruchy, havárie a flikování desítky let staré infrastruktury.

Jaké opravy a uzavírky nás čekají příští rok?

Příští rok bude probíhat generální oprava druhé poloviny Nového mostu, akce cca do konce května. Pokračovat bude oprava Teplické ulice – jednak výjezd z města, jednak úsek od Ovčího můstku po odbočku na Bělou. Naplno pojede revitalizace železniční trati Děčín – východ – Dolní Žleb, včetně tunelu, výměny železničního mostu přes Labe u Loubí, ale také řady viaduktů ve městě: na Kamenické, v Riegrově a Krokově ulici a dalších. Dopravu ve městě ovlivní také rozsáhlá výstavba v děčínské nemocnici.

Město si vzalo úvěr ve výši 150 milionů korun. Podařilo se tyto peníze proinvestovat?

Peníze z úvěru nahradily naše vlastní zdroje, které tak zůstaly v rezervě a zapojí se do rozpočtu na rok 2022. Byly použity na budování další části kanalizace v Oldřichově, na dokončení oprav školního areálu v Bynově, na revitalizaci v Březinách a na další investice.

Jaké má město priority v oblasti investic pro další roky?

Investiční priority vycházejí ze seznamu potřebných akcí. Bude pokračovat revitalizace Podmokel, započne oprava a zateplení školního areálu v Boleticích. Zahájíme revitalizaci Bynova. Bude pokračovat snaha o úsporu energie na osvětlení města či na vytápění školních a veřejných budov. Začne pozvolná obnova a dovybavení aquaparku. Započne montáž lávky pro cyklisty a pěší podél železničního mostu přes Labe. Je toho hodně. Pro město je teď největším problémem čas. Není dostatek nabídek na realizaci ani projekčních, ani stavebních prací. To se potom odráží i v cenách, kdy tento faktor přistupuje k už tak vysokým cenám materiálu, energií a práce.

Zdražování je velké téma posledních týdnů. Inflace zdražuje zboží, služby, energie. Plánuje město od ledna pro obyvatele něco zdražit?

Ne, neplánujeme zdražovat. Tím nevylučuji, že se tak nemůže u některých služeb či položek stát během roku. Ke zdražení jízdného v autobusech jsme museli přistoupit už letos. Zvedly se ceny za pronájmy zahrádek. Zdražil o něco aquapark, již před dvěma lety stouply ceny za svoz a likvidaci odpadků. Občany již takhle dusí vysoké ceny za teplo, elektřinu, plyn, pohonné hmoty. Zdražily některé služby, zvedly se ceny potravin a běžných potřeb. Snažíme se teď ulevit obyvatelům i podnikatelům v Děčíně, kde to jen jde, město ale nemá na celou řadu cen žádný vliv.

Jaké věci jako primátor řešíte nejčastěji?

Agenda primátora je nesmírně široká. S radou města řeším rozvoj města, strategické dokumenty, koncepční věci, koordinaci činností, priority. Zabývám se také každodenními problémy magistrátu, městských organizací, dopravního podniku, řídím tým mých lidí. Obracejí se na mě občané, chtějí pomoci ve svých starostech, v parkování, nepořádku, soužití, v neštěstích a podobně. Stejně tak podnikatelé a zaměstnavatelé omezovaní protiepidemickými opatřeními ve svém podnikání. Jsem garantem řešení budoucí rozvojové zóny Děčín-východ. Předsedám krizovému štábu města, podléhá mi městská policie, dobrovolní hasiči… K tomu mám stále už sedmý rok odpovědnost za rozpočet a finance města a věřte, že to v téhle zvláštní době není vůbec jednoduchá problematika.

Co byste lidem popřál do příštího roku?

Samozřejmě zdraví. Potom radost ze života a z možnosti prožívat jej v pohodě uprostřed svých blízkých. Méně konfrontací a negativ, více humoru, optimismu a co možná nejvíce zdravého nadhledu.

Zdroj: Magistrát města Děčín