Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Muž po probuzení napadl hlídku
Děčínští strážníci při kontrolní činnosti v ulici Plavební nalezli na zemi ležícího a spícího zakrváceného muže. Když ho probudili, okamžitě hlídku fyzicky napadl a ve svém jednání pokračoval i přes výzvy, aby se uklidnil a zanechal svého útoku. Ten však výzvy nerespektoval a dál stupňoval svůj útok vůči hlídce do té doby, než strážníci použili donucovací prostředky a muže spoutali. Následně jej převezli na oddělení Policie České republiky ke zjištění totožnosti. Muž si za své jednání vysloužil pokutu ve výši dva tisíce korun.

Nezákonné pálení odpadu se může prodražit
Z porušení zákona na ochranu ovzduší je v současné době podezřelý muž z ulice Lipová. Ten v neděli ve večerních hodinách na své zahradě pálil čerstvě pořezané větve a listí. Na muže upozornili okolní obyvatelé, které obtěžoval hustý černý a zapáchající dým. Strážníci vše zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu. „Palič“ následně oheň uhasil. V současné době může správní orgán za podobné jednání uložit pokutu až do výše několika tisíc korun.

Řidiče zastavila až namířená zbraň
Při kontrolní činnosti v ulici Labská v Děčíně I si hlídka strážníků všimla řidiče, který nerespektoval dopravní značení a vozidlem vjel do zákazu vjezdu. Strážníci ho proto dostihli a za použití výstražného světla modré barvy v doprovodu s nápisem STOP řidiče vyzvali k zastavení vozidla. Výzvu však řidič nerespektoval a naopak se snažil hlídce ujet. Riskantní honičku strážníci ukončili zablokováním ujíždějícího vozidla v ulici Pohraniční. Ani to řidiče nepřimělo ukončit své pokusy o újezd, proto hlídka musela použit donucovací prostředek – hrozbu namířenou služební zbraní. Teprve to jej přimělo ukončit pokusy o opakovaný újezd a z vozidla vystoupit. Celá věc byla předána Policii České republiky k dalšímu šetření.

Majitele psa čeká pokuta
Strážníci řešili v ulici Jílovská usmrcené srnče, které zakousl volně pobíhající pes. Na místě jednání byli přítomni správce lesa i majitel psa. Po zajištění důkazů strážníci na místo přivolali i Policii České republiky, která si věc následně převzala do vlastní kompetence. Za nedodržení povinnosti vyplývající ze zákona hrozí majiteli psa ve správním řízení pokuta.

Zdroj: MP Děčín