Rubriky
Zprávy

Práce na rekonstrukci povrchu Teplické ulice by měly skončit o tři týdny dříve

O tři týdny dříve by měla skončila oprava povrchů na Teplické ulici směrem do Bynova. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, začne se již příští středu 22. září jezdit opravovaným úsekem bez semaforů. Následně budou pokračovat práce na dokončení úprav křižovatky Teplická a Saská. Ty potrvají ještě asi měsíc a provoz na této křižovatce bude opět řízen světelnou signalizací.

Město Děčín se ještě před zahájením prací na opravě povrchu Teplické ulice snažilo obě akce zkoordinovat tak, aby komplikace v dopravě byly co nejmenší. Ani jedna z akcí není města, investorem oprav povrchu Teplické je ŘSD a úpravu křižovatky provádí Ústecký kraj. Souběh obou akcí by mohl způsobit značné dopravní problémy a kolony, což se ukázalo dnes (ve středu) v dopoledních hodinách, kdy zde byly u křižovatky se Saskou umístěny další semafory.

„Další semafory na Teplické pro nás byly velkým překvapením. O tomto záměru jsme jako město bohužel nebyli informováni. O komplikované dopravní situaci jsme se dozvěděli až ze sociálních sítí. Přitom nedávno proběhla koordinační schůzka se zástupci zúčastněných stran, na které jsme jasně požadovali, že není možné, aby došlo k souběhu řízení dopravy světelnou signalizací na více místech na těchto dvou stavbách. Ostatně to byla podmínka města, aby povolilo opravu povrchů na Teplické ulici směrem do Bynova. V tuto chvíli jsou již semafory na křížovce Teplické ulice se Saskou mimo provoz a nebudou funkční, dokud nebude ukončeno dopravní omezení na Teplické ulici,“ řekl Tomáš Brčák, náměstek primátora.

Opravy povrchu Teplické měly původně trvat až do 15.10., práce se ale povedlo urychlit a skončí skoro o tři týdne dříve. Dokončení úprav křižovatky Teplická x Saská potrvá zhruba měsíc.

Koordinační porady ohledně uzavírek probíhají několikrát do roka. Například na čtvrtek 2.9. svolali zástupci vedení města velkou koordinační schůzku za účasti největších investorů staveb v Děčíně. Na schůzce byli přítomni zástupci firem ČEZ, SČVK, T-MOBILE, CETIN, ŘSD, SŽ… a další.

„Během této schůzky došlo k představení všech investičních záměrů nejen na další měsíce, ale i s výhledem na další roky. Díky této aktivitě došlo k mnoha koordinačním zásahům a zajištěna tak velmi dobrá spolupráce při budoucí koordinaci zahájení termínu staveb,“ dodává Tomáš Brčák.

Zdroj: Magistrát města Děčín