Rubriky
Zprávy

Pozvánka na veřejné setkání k revitalizaci Labského nábřeží

Město Děčín zve děčínskou veřejnost na setkání k revitalizace Labského nábřeží.

Kdy: středa 8. září, 17 hodin

Kde: Městská knihovna Děčín, 3. patro, sál

Setkání se zúčastní Ing. Anna Lehká, náměstkyně primátora pro rozvoj města a doc. Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D.

Předmětem veřejného setkání bude prezentace řešeného území na Labském nábřeží, vysvětlení vazeb a souvislostí nebo limitů v území.

Představen bude hrubý harmonogram – popis jednotlivých kroků projektu.

Veřejnost bude mít možnost podat náměty.

Zdroj: Magistrát města Děčín