Rubriky
Zprávy

Děčín spouští elektronický stavební deník, stavby budou pod lepší kontrolou

Dokonalý přehled o každé stavbě ve městě. To si slibuje město Děčín od elektronického stavebního deníku.  Ten se tak stává významným nástrojem pro kontrolu staveb v Děčíně.

„Elektronický stavební deník je další krok k tomu, aby se už vícekrát neopakovala situace jako při revitalizaci Podmokel,“ říká náměstek primátora pro kontrolu staveb Tomáš Brčák. „Spolu s kolegou radním Petrem Zdobinským jsme měli jako jednu z priorit nastavení procesů tak, aby nedocházelo k žádným pochybením jak ze strany zhotovitele, tak se strany magistrátu,“ dodává Brčák.

Zápis do elektronického deníku provedený do tabletu přímo na stavbě včetně fotodokumentace je chráněn proti neoprávněnému použití a zpětné modifikace záznamů. Kromě standardního zabezpečení komunikace jsou zápisy digitálně podepisovány a opatřeny časovými razítky. To je zásadní i z pohledu průkaznosti při použití dat jako důkazu při případném soudním sporu.

Další nadstavbou tohoto řešení je pak technologie 21. století a tou je 3D mapování – 3D model stavby. Jedná se o moderní elektronickou službu, která umožní skrze 3D modely dokumentovat probíhající stavbu v Děčíně.

„Po jednoduchém vytvoření stavby pomocí jakéhokoliv mobilního telefonu můžeme v kanceláři na počítači v integrované 3D prohlížečce zobrazit zpracované 3D modely, odměřovat v nich jednotlivé souřadnice (x, y, z), vzdálenosti, plochy, velikosti vrstev, hloubky nebo kubatury,“ popisuje jedinečnou službu Martin Strnad, koordinátor SmartCity.

„Jedná se o komplexní systém a spojení dvou služeb, které nám dávají do ruky mocný nástroj, jak mít dokonalý přehled – a to i zpětně – o průběhu prací u každé stavby.“ dodává Tomáš Brčák.

Zdroj: Magistrát města Děčín