Rubriky
Turisti Zprávy

V Českém Švýcarsku začíná doba hnízdění, ptáci potřebují klid

S koncem zimy začínají v Národním parku České Švýcarsko a na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce opět hnízdit zvláště zvláště chránění sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. Aby jejich šance na úspěšné vyvedení mláďat byly co nejvyšší, uzavírá a vyznačuje správa parku, jako každým rokem, jejich hnízdiště, aby v maximální možné míře vyloučila rušení ze strany člověka. Sokoli, čápi černí i výři jsou na rušení velice citliví a pokud jsou nuceni hnízdo opustit, hrozí jim zastydnutí vajec, úhyn mláďat hlady nebo vniknutí predátorů na hnízdo. Správa národního parku proto žádá návštěvníky přírody, aby respektovali terénní označení hnízd a do hnízdních lokalit za žádných okolností nevstupovali. Hnízdiště jsou obvykle vyznačena informační tabulí a vymezovacími páskami nataženými přes vstupní cesty do oblasti.

V Národním parku České Švýcarsko dochází k dočasnému uzavření celkem 16 lokalit. Další hnízdiště se však nachází také v klidových územích. Tato nejsou přímo vyznačena na mapě, kterou správa parku v souvislosti s dočasným uzavřením hnízdních lokalit zveřejňuje. Vstup do klidových území národního parku je však povolen pouze po značených turistických cestách, proto by také nemělo k rušení ze strany člověka docházet. Dočasné uzavření hnízdních lokalit v období od 1. března do 30. června u sokolích a výřích hnízd, popř. 31. července u hnízd čápů černých, vyplývá ze správou parku nově vydaného opatření obecné povahy, které bude v platnosti po dobu příštích pěti let. Znění opatření obecné povahy ZDE.

Mapa hnízdních lokalit v NP České Švýcarsko

Další hnízdiště, do jejichž okolí je v jarním období dočasně zakázán vstup, se nacházejí na území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Tento zákaz je ukotven v opatření obecné povahy platném pro období od roku 2020 do roku 2025. Znění opatření obecné povahy ZDE.

Hnízdiště, která se nacházejí v CHKO Labské pískovce mimo území Národní přírodní rezervace Kaňon Labe, například v oblasti Tisé, Libouchce, Rájce, Ostrova nebo na levém břehu kaňonu Labe, jsou v terénu vyznačena vymezovacími páskami tak, aby návštěvníci byli informováni o přítomnosti hnízdících ptačích párů.

Správa Národního parku děkuje návštěvníkům za ohleduplnost a věří, že ohrožení sokoli, výři i čápi dostanou příležitost vyvést další generaci mláďat.