Rubriky
Zprávy

Revitalizace Podmokel bude pokračovat, dokončení čeká Březiny

Další část děčínských Podmokel čeká revitalizace. Město se pustí do etapy D, která se týká Teplické ulice od křižovatky s ul. Zbrojnická po křižovatku s ul. Pivovarská a ul. Thomayerova. Současně během letošního roku proběhne dokončení čtvrté etapy revitalizace v Březinách.

Podmokly, etapa D

Pro letošní rok je v plánu dokončit projektovou dokumentaci, najít prostřednictvím výběrového řízení zhotovitele stavby a v ideálním případě stavbu ještě v letošním roce také zahájit. Realizace stavby bude probíhat ve spolupráci s investicemi dalších společností (JAW, ČEZ, aj.). V současné době probíhá na Teplické ulici výměna plynovodu.

„Projektová dokumentace řeší komplexní revitalizaci uličního prostoru – dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář či odvodnění,“ říká náměstek primátora pro realizaci staveb Tomáš Brčák s tím, že v určité fázi zpracování projektové dokumentace bylo potřeba rozšířit řešené území o další úsek (část ulice Ruská), a to kvůli požadavkům dotčených orgánů. V tomto úseku je nyní navrženo zprůjezdnění dnes „zaslepené“ křižovatky Ruská x Teplická. 

Revitalizace Březin, čtvrtá etapa

Čtvrtá etapa revitalizace sídliště Březiny, která zahrnuje vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace, výměnu veřejného osvětlení, opravu stávajících místních komunikací a vybudování nového chodníku, měla být dokončena na konci loňského roku. Původní termín dokončení stavby byl ale z několika nepředvídatelných událostí posunut na letošní rok.

„Jednalo se například o rozpadlé stávající kanalizační šachty, stávající větve kanalizace byly na základě kamerové zkoušky posouzeny k lokální výměně, po odtěžení stávajících zásypů byl v ulici Za Sadem obnažen letitý popraskaný trativod, v místech tras nové kanalizační stoky dělníci narazili na skalní masivy či se dalšímu investorovi na stavbě nepodařilo získat projektovou dokumentaci v předpokládaném termínu,“ popisuje některá úskalí náměstkyně primátora pro rozvoj města Anna Lehká.

Práce by měly být hotovy letos v létě. Týkají se těchto lokalit: Ulice Za Sadem, odbočka v ul. Za Sadem v horní části ulice, vedlejší rovnoběžná ulice s ul. Za Sadem, ulice pod Domovem dětí a mládeže a část ul. Kosmonautů.

Další možná etapa revitalizace Březin pak řeší další úseky odkanalizování. V současné době se projednává a zpracovává projektová dokumentace.

Zdroj: Magistrát města Děčín