Rubriky
Turisti Zprávy

Správa NP České Švýcarsko v rámci mezinárodního roku jeskyní a krasu vyhlašuje výtvarnou a vědomostní soutěž

Letošní téma obou soutěží, které správa již několikátým rokem vyhlašuje, bude společné, a to jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců. Správa NP České Švýcarsko se tak připojuje k akci Mezinárodní speleologické unie-celosvětové organizace, která se věnuje průzkumu, dokumentaci, studiu a ochraně jeskyní. Cílem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí, jaký je jejich význam a proč je třeba je chránit.

Národní park České Švýcarsko není jen krajem pískovcových skal, ale na jeho území se nachází také i řada menších či větších jeskyní různého druhu, které využívají k zimování ohrožení tvorové – netopýřiVelkou vzácností v některých jeskyních Labských pískovců je výskyt zajímavého druhu hmyzu: koníka jeskynního.

V rámci 21. ročníku vědomostní soutěže máte tedy příležitost zjistit něco o jeskyních a podzemních prostorách, které najdeme v našem regionu. Můžete zapátrat v minulosti zdejšího kraje, nahlédnout do života jeskynních živočichů, nebo se dozvědět zajímavé souvislosti o vzniků jeskyní nebo jejich ochraně.

Téma výtvarné soutěže je podobné jako u vědomostní, jen své poznatky přenesete do výtvarných děl. Zkuste zobrazit, kdo jeskyně obývá, jak vypadají některé jeskyně zevnitř, nebo jak mohly ve zdejší krajině vůbec vzniknout.

Zkuste se o tajuplném světě jeskyní Českého Švýcarska a Labských pískovců dozvědět trochu více a zapojte se do našich soutěží.

Více se dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze.

Výsledky obou soutěží budou zveřejněny po jejich ukončení na webu národního parku.
Netopýr zimující v jeskyni
Správa NP České Švýcarsko v rámci Mezinárodního roku jeskyní a krasu vyhlašuje výtvarnou a vědomostní soutěž. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz