Rubriky
Kultura Zprávy

Ministerstva kultury vyhlásilo program na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2021. Pro obvod obce s rozšířenou působností Děčín byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 1.358.000,- Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je do 28. února.

Žádost lze podat na příslušných formulářích pro rok 2021, a to u Magistrátu města Děčín nejpozději 28.2.2021. Kontaktní osobou na Magistrátu města Děčín je Irena Klepalová – 412 591 218, Program je pouze jednokolový. Dotace může činit maximálně 80 % uznatelných nákladů.

O podporu z tohoto programu nelze žádat pro objekty kulturních památek, které leží na území vesnické památkové zóny – Merboltice, Vysoká Lípa, Kamenická Stráň nebo na území městské památkové zóny – Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí.

Více informací k podmínkám programu je zveřejněno na stánkách Ministerstva kultury ČR https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

Všechny podmínky pro podání žádosti je nezbytné řádně nastudovat, neboť neúplné žádosti mohou být z projednávání vyřazeny.

Zdroj: Magistrát města Děčín