Rubriky
Turisti Zprávy

Přípravy na odstraňování nebezpečných souší v soutěskách Kamenice

V soutěskách řeky Kamenice v těchto dnech probíhají přípravy na odstranění zhruba tří set nebezpečných souší stojících ve skalnatých svazích nad turistickými cestami nebo plavební dráhou člunů, kterými jsou návštěvníci v turistické sezóně soutěskami přepravováni. K opatření v zájmu zajištění bezpečnosti Správa Národního parku České Švýcarsko přistoupila po vyhodnocení výsledků dendrologického posudku, zpracovaného na podzim loňského roku. Z něj mimo jiné vyplynulo, že se část smrků odumřelých nad soutěskami Kamenice po napadení lýkožroutem smrkovým již dostala do kritické fáze rozpadu.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Přesto, že soutěsky Kamenice jsou přírodní zónou a tedy jednou z nejvíce chráněných částí národního parku, jsou zde zásahy pro zajištění bezpečnosti osob možné, musí však být provedeny velice citlivě. Naopak v žádném případě nejsou přípustná intenzivní preventivní opatření, ta by vedla nejen k velkým škodám na přírodním prostředí, ale mohla by bezpečnostní situaci také zhoršit, například zvýšením hrozby skalních řícení.“

V tomto týdnu dendrolog přímo v terénu soutěsek označuje souše, které představují hrozbu pro provoz na cestách. Od února pak budou odumřelé smrky postupně odstraňovány, ve většině případů za použití lezecké techniky. Plánování zásahů probíhá tak, aby byly do zahájení provozu soutěsek ukončeny, rychlost prací však bude záviset na terénních i povětrnostních podmínkách.

Odstraňování souší v soutěskách Kamenice provede správa národního parku v součinnosti s obcí Hřensko, které je provozovatelem turistické plavby v Edmundově a Divoké soutěsce. Po dokončení zásahu budou soutěsky Kamenice přístupné jak od Hřenska, tak od Mezné a Růžové. Po přechodnou dobu zůstane uzavřena přístupová cesta údolím Soorgrund. Podle informací od obce Hřensko bude plavba na lodičkách v Edmundově soutěsce v nadcházející sezóně provozována beze změn, v Divoké soutěsce dojde k úpravě provozního režimu plavby tak, že návštěvníci budou přicházet i odcházet pouze po cestě, nad kterou byly provedeny bezpečnostní zásahy.

Soutěsky Kamenice patří k nejnavštěvovanějším oblastem Národního parku České Švýcarsko, v turistické sezóně, která obvykle začíná o Velikonocích a končí počátkem listopadu, sem každoročně zamíří přes 300 tisíc návštěvníků. Naopak v zimním období je návštěvnost soutěsek marginální. Z hlediska přírodních poměrů se jedná o extrémní stanoviště, na kterém trvale panuje vyšší riziko řícení skal, sesuvů kamenů, pádu stromů nebo jejich částí a v jarním období či při přívalových deštích i hrozba povodní. Turisticky zpřístupněna byla lokalita od roku 1890, kdy byly také zahájeny plavby na pramicích Edmundovou soutěskou.
Uzavírka turistické cesty v Soorgrundu

O dočasném uzavření přístupových cest do soutěsek Kamenice informují návštěvníky zákazové tabulky a vymezovací pásky. S současné době hrozí pády souší na turistickou cestu, jejich odstranění správa parku připravuje. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz