Rubriky
Zprávy

Město se snaží o stále větší transparentnost a otevřenost ve veřejných zakázkách

Dalším krokem vedení města, kromě radou jmenovaných komisí pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek účastníků u podlimitních a veřejných zakázek, je otevření jednání i ostatním zastupitelům, kteří by se jednání s prohlášením mlčenlivosti účastnili jako pozorovatelé.

Komise budou tvořeny navrženými a následně jmenovanými osobami radou města. Stejně jako doposud bude oslovován předseda OHK Děčín k navržení zástupců z jejich řad.

„Vzhledem k těmto změnám a možnostem si dovolím apelovat, aby se děčínští podnikatelé zapojili do práce ve výběrových komisích mnohem aktivněji než doposud prostřednictvím OHK Děčín a aby možnosti účasti na jednání komisí využívali i zastupitelé města,“ vyzývá Anna Lehká, náměstkyně primátora pro rozvoj města. „Od tohoto kroku rozšíření možnosti sledování jednání komisí si slibujeme, že účastí dalších osob na těchto jednáních se rozšíří povědomí o tom, jakým způsobem probíhá výběr nejvhodnější nabídky, a že zakázky zadávané městem Děčín nejsou nijak ovlivňovány,“ doplnila Anna Lehká.

Podklady k jednotlivým podlimitním a nadlimitním veřejným zakázkám obdrží zastupitelé prostřednictvím Portálu zastupitele, kde získají i informaci o termínu podání nabídek a následně o termínu konání jednání komise. Veškeré informace včetně zadávací dokumentace a dalších podkladů, které se týkají jak zakázek podlimitních, nadlimitních a malého rozsahu, naleznou všichni včetně veřejnosti i na Profilu zadavatele. Na profilu zadavatele je pak i patrné, v jaké fázi se daná zakázka nachází.

Zdroj: Magistrát města Děčín