Rubriky
Turisti Zprávy

Bezprostřední hrozba pádu kamenů při vstupu do Edmundovy soutěsky

Při vyústění Edmundovy soutěsky do obce Hřensko počátkem tohoto týdne došlo k pádu zhruba 50 kilogramů těžkého pískovcového kamene na turistickou stezku. Kámen se od cesty odrazil, poškodil zábradlí a dopadl do řečiště Kamenice.

Při následné prohlídce místa skalní četa Správy Národního parku České Švýcarsko nad turistickou cestou konstatovala erozí silně poškozený pískovcový blok o objemu zhruba 4 m3, který se posunul směrem do soutěsky, rozpadá se na menší kameny, ale současně nelze vyloučit zřícení bloku jako celku.

Pracovníci stráže přírody místo po pádu prvního kamene v terénu označili varovnou informací a správa informovala obec Hřensko jako vlastníka cesty s doporučením, aby obec cestu pro veřejnost uzavřela, včetně instalace mechanických zábran.

V příštím týdnu pracovníci skalní čety ze svahu nad turistickou cestou za použití lezecké techniky odstraní menší kameny, aby předešli jejich nahodilému padání. V závislosti na výsledcích dalšího posouzení stability pak v případě nutnosti bude v lednu příštího roku proveden řízený shoz rozpadajícího se skalního bloku.

Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvníkům v současné době nedoporučuje vstup do Edmundovy soutěsky z důvodu bezprostředního nebezpečí úrazu.
Přeražené zábradlí po pádu kameneKámen o hmotnosti cca 50 kg, který spadl počátkem týdne ze svahu Edmundovy soutěsky na cestu, poškodil zábradlí a skončil v korytě Kamenice.

Zdroj: www.npcs.cz
Foto: Pavel Svoboda