Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Z vozidla unikal olej na silnici
Hlídka strážníků si při obchůzkové činnosti v Boleticích nad Labem v ulici Čsl. Partyzánů všimla na vozovce olejové stopy. Při bližším prozkoumání zjistili, že olej uniká z motoru vozidla Alfa Romeo a pomalu stéká do kanalizace. Olejová stopa způsobila nebezpečnou překážku pro chodce a jedoucí vozidla. Proto na místo byla povolána jednotka dobrovolných hasičů, která znečištění zlikvidovala. Strážníci následně vypátrali majitele vozidla, který jim sdělil, že o unikajícím oleji z motoru věděl. Strážníci vše zadokumentovali a pro podezření z protiprávního jednání věc předali příslušnému správnímu orgánu.

Mladiství popíjeli alkohol na vyhlídce
Oslavit kamarádův odchod do diagnostického ústavu se rozhodla skupina mladistvých v Děčíně 1. V podvečerních hodinách si skupinka přinesla zásobu alkoholu k vyhlídce nad břehem Labe a začala oslavovat. Neohlášenou společenskou akci narušil příjezd strážníků, kteří lokalitu pravidelně kontrolují. Vzhledem k nízkému věku dotyčných byla na místo přivolána i hlídka Policie ČR. V konzumaci alkoholu byl podle zjištění strážníků nejaktivnější šestnáctiletý mladík, kterému detektor naměřil 1,2 promile. Záležitost si k dořešení převzala hlídka Policie ČR.

Muži ignorovali krizová opatření
Aktuální krizová opatření nerespektovala skupinka mužů, která se zastavila na čerpací stanici v Děčíně VI. Podle zjištění strážníků, kteří byli na místo vysláni, neměli dotyční ochranné prostředky dýchacích cest. Muži ze skupinky přijali poučení ze strany hlídky o svém protiprávním jednání důstojně, kromě nejmladšího z přítomných, který svůj negativní postoj k protiepidemickým opatřením projevil slovní agresí směrem ke strážníkům. Přitom záležitost mohla být v klidu vyřešena domluvou. Hlídka tedy vše zadokumentovala a předala k dořešení příslušnému správnímu orgánu.

Zdroj: MP Děčín