Rubriky
Zprávy

Řidiči v Děčíně musí počítat s dopravními změnami.

Příští týden dojde k omezení rychlosti na 30 km/h v ulici Březová ze Starého Města (od žel. přejezdu) do Bechlejovic (k žel. přejezdu). Tato změna bude podpořena instalací zpomalovacích prahů. Město přistoupilo k této úpravě na základě podnětů pěších a cyklistů, kteří se zde necítili bezpečně.

K obdobné úpravě dojde na ul. Kostelní, Děčín – Boletice, a to od křižovatky s ul. Kamenná po křižovatku ul. Janáčkova. I zde bude omezena rychlost na 30 km/h a osazeny zpomalovací prahy.

Další připravované úpravy provozu se týkají ul. Sukova, Děčín II, část ul. Škroupova, Děčín II a ul. U Potoka, U Splavu, Děčín IV – tyto komunikace budou zjednosměrněny, aby zde bylo možné parkovat.

Zdroj: Magistrát města Děčín