Rubriky
Politika Zprávy

Otevřený dopis senátorovi Z. Linhartovi

Vážený pane senátore Linharte,

po přečtení Vašich výroků na adresu Správy NP České Švýcarsko v on-line rozhovoru v Deníku ze dne 24. 9. 2020 mi bohužel nezbývá, než se proti nim touto cestou důrazně ohradit. Vaše výroky ohledně údajného „dlouhodobého podcenění kůrovcové situace v NP“ jsou doložitelně nepravdivé. Za nejzávažnější nepravdu však považuji Vaše tvrzení, které zní: „Snažili jsme se zpočátku na problém ptát a upozorňovat, ovšem na Správě NP nejsou zvyklí na diskuzi, vyptávání atp. Nejsou ničemu a nikomu odpovědní.“

Vážený pane senátore, již několik let neprojevujete zájem na přímé komunikaci s naší správou. Posledním příkladem budiž záležitost výstavby sto metrů dlouhého mola pro rekreační lodě na Labi u Hřenska, v lokalitě soustavy Natura 2000, kdy jste veřejně – zjevně na základě mylných informací – kritizoval požadavek státní ochrany přírody na posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí. Osobně jsem Vás o této skutečnosti informoval e-mailovou zprávou s nabídkou objasnění situace, bohužel bez reakce z Vaší strany.

Správa NP České Švýcarsko opakovaně a kontinuálně komunikuje mnoho závažných témat jak s obcemi, tak i dalšími aktéry v regionu. Oficiální platformu tvoří Rada národního parku, které jste členem z titulu Vaší funkce místostarosty města Krásná Lípa. Vaše 100% absence během posledních tří let ovšem má za následek, že 3600 občanů Krásné Lípy není v Radě národního parku plnohodnotně zastoupeno, neboť za toto město není pověřen účastí ani žádný jiný zástupce. Namísto toho všestranně rozšiřujete svévolné interpretace, které pak následně správa parku vysvětluje, vyvrací a uvádí na pravou míru. Proto se na Vás nyní obracím formou otevřeného dopisu.

Správa národního parku kromě výše uvedené platformy – Rady NP – k podstatným problémům svolává semináře, pracovní skupiny a nabízí i individuální konzultace, zájem o ně jsme z Vaší strany bohužel opět nezaznamenali.

Vážený pane senátore, Správa Národního parku České Švýcarsko je připravena k diskusi kdykoli, musí ale existovat zájem i z druhé strany. Pokud budete mít zájem se o různých tématech dozvědět více či s námi otevřeně a přímo věci konzultovat, máte u nás dveře otevřené, tak jako tomu bylo vždy.

S blahopřáním ke znovuzvolení senátorem a ke zvolení do zastupitelstva Ústeckého kraje,

Pavel Benda 
ředitel