Rubriky
Zprávy

Nová omezení pro svatební obřady platná od 19. října 2020

Od pondělí 19. října je platné nařízení vlády, které se týká konání svateb. Těch se bude moci zúčastnit maximálně 30 osob včetně oddávajícího, matrikářek, případně tlumočníka. Podrobnosti najdete v článku.

Na základě usnesení Vlády České republiky, které vstoupilo v účinnost dnem 14.10.2020, je mimo jiné uvedeno, že s účinností od 19.10.2020 se omezuje mimo jiné účast na svatbě a prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a následné oslavě, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech.

Citované usnesení je platné do 03.11.2020, pokud vláda nestanoví jinak.

S ohledem na výjimky stanovené v tomto usnesení nebudou muset mít snoubenci ani ostatní osoby přítomné obřadu roušku (tj. svatebčané) v průběhu sňatečného obřadu bez ohledu na to, zda se obřad koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách. Roušky nemusí mít ani novomanželé, členové jejich domácnosti a osoby jim blízké při focení ve vnitřních prostorách.

Budou-li se ale tyto osoby pohybovat ve vnitřních prostorách, kde vykonávají činnost orgány veřejné moci (v budově obecního/městského úřadu), i mimo dobu obřadu/mimo focení, povinnost nosit roušky v této situaci se na ně již vztahuje. Tatáž pravidla platí i pro vstup do registrovaného partnerství.

V případě dalších dotazů ke svatebním obřadům se obracejte na matriku.

Kontakty:

412 591 422

412 591 215

412 591 214

412 591 315

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb, konání veřejných akcí a další omezení mohou být dále upravena lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.

Zdroj: Magistrát města Děčín