Rubriky
Zprávy

Revitalizace: Bezručova ulice v Podmoklech je nová

Rekonstrukce Bezručovy ulice v úseku v délce 81,51 m od ul. Čs. legií po ul. Prokopa je dokončená. Práce probíhaly v rámci rozsáhlé a postupné revitalizace Podmokel a vyšly na 7,8 mil. Kč. Na výsadbu stromů město získalo příspěvek ve výši 60 tis. Kč z Národního programu Životní prostředí.

 „Rekonstrukce Bezručovy ulice je první dokončenou stavbou v rámci rozsáhlého projektu obnovy historické části Podmokel, kterou město provádí po jednotlivých etapách. Jsem rád, že se tuto část podařilo dokončit bez větších problémů. Věřím, že občané, kteří zde žijí nebo pracují, ocení změnu k lepšímu, kterou tato rekonstrukce přinesla,“ řekl náměstek primátora Vladislav Raška.

Práce v Bezručově ulici začaly v prosinci minulého roku. V rámci koordinace projektu byly nejprve realizovány samostatné stavby vlastníků inženýrských sítí plynovodu, vodovodu a kanalizace. Následně proběhla rekonstrukce tohoto úseku, kde došlo ke kompletní výměně konstrukčních vrstev v celém uličním prostoru. Bylo řešeno nové šířkové uspořádání místní komunikace, podélné parkovací pásy a chodníky podél domů. Bylo upraveno stávající odvodnění, vysazeno 7 stromů a upraven městský mobiliář. Dále se upravilo veřejné osvětlení, položily se datové rozvody města a osadilo nové dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla společnost SaM silnice a mosty Děčín a.s. Projektová dokumentace pro realizaci stavby zpracovaná společností re:architekti studio, s.r.o., navazuje na Územní studii obnovy historické části Podmokel. Kompletní přípravu i realizaci stavby měl na starosti Odbor rozvoje. Technický dozor stavebníka vykonávala společnost 3L studio s.r.o. Stavba byla dokončena v srpnu tohoto roku. V současné době se připravují podklady pro kolaudační řízení. (or, romi)

Zdroj: Magistrát města Děčín