Rubriky
Zprávy

Lidé si mohou odkoupit palivové dříví

Opět platí nabídka pro veřejnost odkoupit si jehličnatého palivové dříví z lesů města Děčína. Jedná se výřezy v délkách 4m o různých průměrech. Dříví je možné odvést kupujícím z odvozních míst vlastní dopravou, nebo lze zajistit odvoz dříví dopravním prostředkem s hydraulickou rukou (maximální objem cca 10 prm). Cena za 1 prm (prostorový metr) jehličnatého dříví na odvozním místě je 450 korun bez DPH (DPH 15%).

Dále pak Lesní úřad Děčín nabízí možnost výroby smrkového palivového dříví tzv. samovýrobou. Samovýrobou se rozumí těžba dřeva ponechaného za stanovenou úplatu tomu, kdo dřevo vytěží a odveze. Těžbu si kupující provádí sám, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Cena samovýroby je stanovena na základě stáří porostu (tloušťka dříví) a dopravní přístupnosti porostu. Cena se pohybuje v rozmezí 50 Kč/prm – 250 Kč/ prm bez DPH (DPH 15%). Pro bližší informace a pro zájemce o koupi volejte na telefonní číslo 605 449 076.

Zdroj: Magistrát města Děčín