Rubriky
Zprávy

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad

Nejpozději do 1. června je třeba uhradit první splátku poplatku za odpad. Od letošního roku došlo ke zvýšení roční výše poplatku z částky 500 Kč na částku 750 Kč za osobu.

Formy placení poplatku:

Trvalý příkaz: máte-li občan nastavenou platbu poplatku trvalým příkazem, nesmí zapomenout, že se změnila částka a je tedy nutné upravit trvalé příkazy u peněžních ústavů.

Složenka: Složenky na první splátku již magistrát prostřednictvím České pošty rozeslal.

SIPO: Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc květen t.r.

Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již proto na termín splatnosti poplatku upozorňováni. K uhrazení poplatku je možné využít také platební automat v budově magistrátu na Mírovém náměstí.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 417). Telefonní a e-mailové kontakty na příslušné pracovníky oddělení občané naleznou v odkazu Kontakty.

Zdroj: Magistrát města Děčín