Rubriky
Turisti Zprávy

Správa národního parku České Švýcarsko uzavřela cestu na Kyjovský hrádek

Z důvodu rekonstrukce turistické trasy přes Kyjovský hrádek je od 26. března 2020 nejdéle do konce dubna 2020 uzavřen úsek Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem od Sýrového potoka k napojení na červeně značenou turistickou trasu Pod Praporkem.  Správa národního parku děkuje za pochopení.

V uvedeném úseku budou v následujících týdnech provedeny rozsáhlé úpravy turistické trasy. Zejména dojde k nahrazení dřevěných schodišťových stupňů pískovcovými, výměně dožilých dubových stupňů na ocelových schodištích, výměně dubové pochozí plochy na vyhlídce, nahrazení stávajících ocelových zábradlí různého druhu za kovářsky vytvořené repliky zábradlí původních, nahrazení dřevěných schodišťových stupňů a betonových lávek pozinkovanými rošty a opravě dřevěného přístřešku na Kyjovském hrádku. Nahrazena bude také dřevěná lávka přes občasnou vodoteč v údolí pod útvarem Skalní bratři, a to za ocelovou s dubovou pochozí plochou.

Hrany stezek ve svazích budou zpevněny odkorněnou smrkovou kulatinou, umístěny budou dřevěné lavičky, dřevěné stoly s lavicemi a tématicky zpracované dubové sochy. Nově budou v úseku naučné stezky umístěny modely geologického vývoje pískovcové krajiny, otisků schránek druhohorních měkkýšů, replika dřevěného skluzu na dřevo a další předměty.

Mapa s vyznačením dočasně uzavřeného úseku
Od 26. dubna 2020 bude nejdéle do konce dubna uzavřena část Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem z důvodu celkové rekonstrukce.

Projektovou dokumentaci k díku zpracovala Liberecká firma TOINSTA-sdružení projektantů, dodavatelem prací je Stavební firma Bardzák s.r.o. z Benešova nad Ploučnicí. Správa NP České Švýcarsko na rekonstrukci úseku turistické trasy vynaloží téměř 3,5 mil. Kč bez DPH. Díky rekonstrukci dojde ke zvýšení kvality i bezpečnosti tohoto úseku turistické trasy a současně k výraznému omezení eroze v souvislosti s návštěvností lokality. Daným úsekem každoročně projde více než 30 tisíc návštěvníků.

Práce jsou realizovány v rámci projektu Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí, podpořeného Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Logo Evropské unie a Operačního programu Životní prostředí

Fotografie pískovcových schodů ve svahu
Nově vytvořené pískovcové schody ve svahu od Sýrového potoka k vyhlídce Skalní bratři v oblasti Kyjovského údolí. Foto: Tomáš Salov

Zdroj: www.npcs.cz