Rubriky
Zprávy

Policisté napříč krajem oslovují potencionální zájemce o práci

Policisté v Ústeckém kraji, kde v současné době chybí oproti plánovaným stavům 288 policistů, se aktivně snaží oslovovat potencionální zájemce o službu u Policie České republiky. Cílí především na maturitní ročníky středních škol v kraji, během besed na školách, které o spolupráci projeví zájem, představí strukturu Policie ČR, rozdělení jednotlivých služeb a specializací s odkazem na existenci mnoha odvětví a činností, ve kterých se uchazeči mohou realizovat.

Policisté studentům vysvětlí podmínky přijetí do služebního poměru, celý proces přijímacího řízení, přiblíží, co vše musí zájemci o práci absolvovat, nebo vysvětlí organizaci a skladbu základní odborné přípravy. Zároveň budoucí maturanty seznámí s platovými podmínkami a mnoha výhodami, které služba u policie nabízí.

Na vybraných školách s bezpečnostně právním zaměřením pak nabízíme i ukázku výzbroje a výstroje, na některých školách také kolegové ze Speciální pořádkové jednotky vyzkoušeli fyzickou kondici chlapců i dívek, protože v rámci přijímacího řízení k PČR musí uchazeči absolvovat poměrně náročné fyzické testy.

Policisté, kteří mají na starosti nábor nových uchazečů, se ale účastní i jiných akcí, kde se mohou vyskytnout lidé, kteří by mohli mít o práci u bezpečnostních složek státu zájem. Ve středu 26. února se například konal veletrh práce v Chomutově, kde policisté v rámci prezentace jednotlivých zaměstnavatelů představili základní činnosti Policie ČR a přítomné seznámili s podmínkami přijímacího řízení.

Početní stavy se však navzdor zvýšenému náborovému příspěvku, který v Ústeckém kraji v současné době činí 110 000 korun, nedaří naplňovat. Potencionální zájemci o práci u Policie České republiky mohou zjistit veškeré informace o podmínkách přijetí na následujícím odkazu: https://www.policie.cz/clanek/prijmeme-nove-posily.aspx. Na webových stránkách najdou například kontakty na jednotlivá personální pracoviště, výši nástupního platu, jednotlivé benefity, nebo názornou ukázku fyzických testů, které musí uchazeč absolvovat.

Máme zájem o lidi, kteří žijí v Ústeckém kraji, není jim lhostejná bezpečnost spoluobyvatel, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Pokud se chcete připojit ke strážcům zákona, pro které není heslo „pomáhat a chránit“ jen prázdným pojmem, budeme rádi, když kontaktujete naše personální pracoviště.

por. Bc. Daniel Vítek
tiskový mluvčí
Oddělení tisku a prevence Teplice
tel. č. 974 439 207
email: krpulk.kr.pis.tp@pcr.cz