Rubriky
Turisti Zprávy

Vlaky se na Kozí dráhu vrátí už v květnu, plánuje soukromý dopravce

Odvážný plán představila firma KTP Rail zabývající se drážní dopravou. Jejím cílem je letos v květnu vrátit život na Kozí dráhu, železniční trať spojující Děčín a Oldřichov u Duchcova. Ta je od roku 2007 trvale ve výluce a vlaky po ní částečně jezdily naposledy v roce 2015.

„Chceme obnovit turistickou a posléze i pravidelnou osobní dopravu na Kozí dráze. Vybrali jsme si ji proto, že jsme byli osloveni spolkem Záhada lokálek, který se problematice kolem této trati dlouhodobě věnuje. Navíc registrujeme zájem nákladních přepravců, kteří chtějí své komodity po Kozině přepravovat,“ sdělil Jaroslav Kugler, vedoucí provozu železniční dopravy KPT Rail.

Firma už má s oživením zaniklých tratí zkušenosti, loni například obnovila rekreační provoz na dvou tratích v jižních Čechách.

Dopravu na Kozí dráze chcete provozovat takzvaně na komerční riziko. Z čeho chcete provoz trati platit?

Naše společnost je ekonomicky schopna pohybovat se na menších nákladech, než za jaké jezdí například autobusy zahrnuté v rámci Smlouvy o veřejných službách. Když jsme zahajovali provoz na lokálkách v jižních Čechách, spousta lidí se nám smála, že si na sebe vlak nikdy nevydělá, že zkrachujeme. Díky podpoře okolních obcí a nakonec i Jihočeského kraje to ale dopadlo tak, že naše vlaky přebraly cestující z dotovaných autobusů. Je to jasný ukazatel toho, že zájem o železniční dopravu stoupá, což dokazují každoroční nárůsty cestujících ve veřejné osobní dopravě.

Jakými vlaky chcete po trati jezdit? A budou přímo vaše?
Na trati budou nasazeny motorové vozy řady 811, které jsme zakoupili ze Slovenska. Tyto vozy mají elektrický přenos výkonu, tudíž jejich nasazení na trať, jako je Kozí dráha, je ideální. Jsou plně majetkem naší společnosti a mají za sebou rekonstrukci interiéru tak, aby odpovídaly požadavkům 21. století.

Na trati je ale od roku 2010 trvale vyhlášena výluka. Vlastník trati Správa železnic (SŽ) opakovaně říká, že její obnova není zařazena do plánu oprav a že by rekonstrukce vyšla až na 150 milionů korun. Věříte, že na začátku května vlaky skutečně vyjedou?
Rád bych podotkl, že stav tratě je způsoben nesprávným hospodařením SŽ s majetkem České republiky. Nesjízdnost tratě je způsobena jejím dlouhodobým neudržováním, které je dle zákona o drahách nezákonné. Správce infrastruktury má za povinnost ji udržovat v provozuschopném stavu bez ohledu na to, zda je využívána, či není. Došlo zde tedy jednoznačně k porušení zákona. Co se týče částky, několik odborníků na železniční svršek a těleso dráhy nám nezávisle na sobě potvrdilo, že částka 150 milionů je přehnaná. Stejnou částkou argumentovala SŽ i v případě tratě Bruntál – Malá Morávka a ukázalo se, že nebyla reálná. Pevně věřím, že v naší zemi pořád ještě platí zákony a někdo odpovědný za současný stav bude hnán k odpovědnosti. Věřím, že vlaky 1. května vyjedou.

Za pravdu vám dal nedávno i Drážní úřad. Jaké budou vaše další kroky, pokud vám SŽ na začátku května neumožní na trať vyjet?
Drážní úřad potvrdil, co naše společnost tvrdila celou dobu. Tedy, že SŽ má povinnost se o dráhu starat, a pokud vznikne přepravní potřeba na dráze nebo vznikne zájem dopravců, musí být zesjízdněna a výluka ukončena. Pokud vlaky na trať nebudou moci vyjet, obrátíme se na příslušné orgány Evropské unie s tím, že je nám upíráno právo svobodného podnikání a dochází k porušování zákonů. Věřím ale, že k tomu nedojde a lidský rozum zvítězí nad lobby několika osob.

Tím jistě myslíte aktivity některých organizací a například města Děčín, které chtějí mít z železniční tratě cyklostezku. Proč by k tomu podle vás nemělo dojít?
Město Děčín sice plánuje na dráze cyklostezku, nicméně nikdo z odpovědných si neuvědomuje, že dráha je chráněna zákonem a její zrušení je legislativní proces, který není úplně jednoduchý. V současné době je dráha pořád drahou, je tedy scestné plánovat zde cyklostezku.

Naposledy se o tomto mluvilo na česko-německém workshopu v Děčíně. Jaké názory tu padaly?
Zazněly zde velice zajímavé názory od německých sousedů týkající se budování tzv. drážních cyklostezek, které jsou stavěny na nevyužívaných tratích. Němečtí kolegové podotkli, že Německo staví cyklostezky pouze na úředně zrušených drahách a dosud u nich nebyla žádná dráha kvůli cyklostezce zrušena. Německý odborník na ekologii a přírodu pak konstatoval, že dráha má mnohem menší dopad na faunu než cyklostezka. Drážní těleso je totiž pro ekosystém mnohem snesitelnější než asfalt.

Kozí dráha

  • Vznikla v roce 1871, tehdy ještě jako Duchcovsko-podmokelská dráha. Naposledy byla v jízdním řádu označována jako železniční trať číslo 132. Propojuje Děčín, Jílové, Libouchec, Telnici, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u Duchcova.
  • Pravidelný provoz tu skončil v roce 2007, později byla kvůli poškození trati vyhlášena trvalá výluka provozu v úseku mezi Telnicí a Oldřichovem.
  • Dodnes jsou zde popadané stromy, poškozené koleje, v nevyhovujícím stavu jsou i pražce a trať zarůstá náletovými dřevinami.
  • Společnost KPT Rail chce nyní na dráze provozovat dopravu v rozsahu čtyř párů vlaků denně o víkendech a svátcích, a to od května do září. V první fázi plánuje použít vlaky v úseku z Děčína do Telnice, na zbytku trati mají jezdit autobusy.
Autor: Pavel Přibyl
Zdroj: https://www.idnes.cz/