Rubriky
Zprávy

ŘSD ČR jednalo s městem Děčín o možném přemostění Labe a plánovaném přivaděči k dálnici D8

Ředitelství silnic a dálnic ČR jednalo s vedením děčínského magistrátu o novém přemostění Labe, v souvislosti s plánovaným přivaděčem k dálnici D8.

Jednání se zástupci chomutovské Správy ŘSD a Generálního ředitelství ŘSD svolalo vedení magistrátu v Děčíně v čele s primátorem Jaroslavem Hroudou a jeho náměstky. „Prověření možnosti nového propojení obou břehů Labe jsme dostali za úkol od zastupitelstva města, a to i v souvislosti s plánovaným přivaděčem z Děčína na dálnici D8 ve stopě chrochvické varianty,“ zdůvodnil úvodem smysl setkání náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Vladislav Raška. Zamýšlený most by spojil zejména obce na pravém břehu bez nutnosti zajíždět do města a využít tak stávající most a nedávno zprovozněnou Vilsnickou spojku.

ŘSD ČR v Děčíně připravuje vedle samotného přivaděče k dálnici D8 po silnici I/13 v nové stopě několik dalších významných projektů, zejména v souvislosti se zkapacitněním silnice I/13 směrem na Nový Bor. „Otázka nového přemostění je v tuto chvíli z pohledu ŘSD ČR prakticky vyloučená. Jednak by zamýšlený most neměl návaznost na silnice ve správě ŘSD a z hlediska aktuálně připravovaných staveb na silnici I/13 by nový most s dalšími vyvolanými investicemi, jako je výstavba navazující komunikace I. třídy, jen těžko mohl vyjít ekonomicky,“ sdělil zástupcům Děčína Michal Vrabec z Generálního ředitelství ŘSD ČR. V současné době je Děčín dopravně dobře vyřešen jak zprovozněnou Vilsnickou spojkou na silnici I/62, tak čtyřpruhovým mostem přes Labe na silnici I/13.

Závěrečným bodem jednání tak zůstala otázka plánovaného přivaděče k dálnici D8, kde město preferuje chrochvickou variantu. „V současné době probíhá proces vlivu stavby na životní prostředí, který sleduje tři možné varianty. Čekají nás ještě složité geologické průzkumy, které byly vyžádány úřady. Doporučenou variantu dle výsledků EIA bychom měli znát v roce 2022,“ informoval vedení magistrátu vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona. Pro město je nyní důležité zanést výslednou variantu do nového územního plánu.

Zdroj: www.rsd.cz