Rubriky
Zprávy

Výsledky víkendové akce HAD z Děčínska

Policisté se zapojili do preventivních kontrol zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. 

DĚČÍNSKO – V noci z pátku na sobotu 9. listopadu probíhala v děčínském regionu celorepubliková akce HAZARD, ALKOHOL a DĚTI (ve zkratce HAD). Policisté ÚO Děčín prováděli kontroly ve vytipovaných restauracích, barech, nálevnách, klubech, zábavných podnicích, večerkách a obchodech s alkoholem a tabákovými výrobky. Jejich záměrem byla především kontrola přítomné mládeže v souvislosti s užíváním alkoholu, tabákových výrobků a jiných návykových látek mládeží.

V průběhu listopadového opatření tři desítky policistů společně se dvěma desítkami dalších zástupců státní správy zkontrolovali 83 lidí. Zavítali do 21 provozoven. V průběhu jejich společného počínání odhalili jednoho chlapce pod vlivem alkoholu. Provedenou orientační dechovou zkouškou se ukázalo, že mladík je pod vlivem alkoholu. Nadýchal 1.36 ‰. Jeho prohřešek policisté postupují k řešení správnímu orgánu.  Během probíhající akce odhalili dalších sedm přestupků, které budou oznámeny příslušnému orgánu k dalšímu projednání. Tři z nich se dotýkaly zákona č. 67/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, především přestupků s ohledem na § 35 a § 36 zmiňovaného zákona.

V rámci kontrol zjistili ještě dalších deset správních deliktů, které souvisejí s provozem živnosti a prostory, ve kterých jsou realizovány. Nikdo z kontrolovaných nebyl pod vlivem omamných a psychotropních látek.

Základní informace k celostátní akci HAD 2019  poskytnuté Policejním prezidiem Praha najdete zde.

Děčín 11. listopadu 2019
por. Bc. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín