Rubriky
Zprávy

Úprava otevírací doby sběrných dvorů v Děčíně

Rada města schválila úpravu otevírací doby sběrných dvorů v Děčíně. Ve městě jsou dva sběrné dvory: Pískovna a Březová. Dosud byl vždy v sobotu otevřen jeden sběrný dvůr pouze do dvanácti hodin, od října budou v sobotu otevřeny oba dva, a to od 8 do 14 hodin, aby měli lidé více možností, jak se zbavit nepotřebného odpadu, který nepatří do kontejnerů, natož na ulici nebo do lesa.
„Nechceme po městě černé skládky, proto dáme lidem více možností, jak se odpadu zbavit legální cestou,“ vysvětluje primátor města Děčína Jaroslav Hrouda, proč došlo k rozšíření otevírací doby.
Více informací o odpadech a jejích třídění najdete na http://mmdecin.cz/obcan/zivotni-prostredi/item/121

Zdroj: Magistrát města Děčín