Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Za prodej alkoholu nezletilým hrozí prodejci pokuta
Na Mariánskou louku byla vyslána hlídka městské policie na oznámení o přítomnosti nezletilých pod vlivem alkoholu. Strážníci na místě zastihli dvě dívky ve věku třináct let. U obou hlídka provedla dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní. Strážníkům dívky uvedly, kde alkoholické nápoje koupily. Hlídka na místo přivolala jejich zákonné zástupce a hlídku Policie ČR, která si záležitost převzala k dořešení.

Muž nezvládl konzumaci alkoholu
Krátce po desáté hodině večer byla hlídka městské policie vyslána do ulice Prokopa Holého, kde se podle oznámení občana měl nacházet ležící muž pod vlivem alkoholu. Strážníci na místě kontaktovali padesátiletého zjevně opilého muže, který vzbuzoval veřejné pohoršení. K hlídce se choval velmi arogantně a odmítl jakkoli spolupracovat. Strážníci záležitost zadokumentovali a předali k dořešení příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města Děčín.

Útěk z ústavu se mladíkovi nezdařil
Do pátrání po uprchlém chovanci výchovného ústavu v Boleticích se zapojily během včerejšího dne hlídky městské policie. Pěší hlídka v Boleticích zkontrolovala prostor cyklostezky směrem na Děčín. Na cyklostezce se strážníkům podařilo zadržet patnáctiletého mladíka, který přiznal, že je na útěku. Strážníci zadrženého předali přivolané hlídce Policie ČR.

Zraněného odvezla záchranka do nemocnice
Dne 16. 10. 2019 v podvečerních hodinách nalezla hlídka asistentů prevence kriminality sloužící v Děčíně 32 muže v bezvědomí s poraněním na hlavě. Asistenti zjistili, že záchranáře již přivolali okolo stojící občané, kteří zraněnému i poskytovali první pomoc a vyrozuměli strážníky, kteří ihned dorazili na místo a zjistili, že se jedná o šestatřicetiletého muže z Boletic. Muž byl v podnapilém stavu a zraněný v oblasti hlavy. Muže se ujali záchranáři. Strážníci okamžitě kontaktovali operační službu s žádostí o zhlédnutí kamerového záznamu, díky kterému byl později ustanoven muž, který dotyčnému zranění způsobil a ani mu neposkytl první pomoc. Strážníci také ustanovili svědky celé události a následně celou věc předali Policii ČR k dalšímu řešení.

Strážníci zadrželi hledaného
Dne 14. 10. 2019 po desáté hodině dopolední si hlídka strážníků při běžné hlídkové činnosti všimla muže, který odpovídal popisu celostátně hledané osoby. Strážníci muže ihned ztotožnili a zjistili, že jde skutečně o muže, který je v pátrání Policie ČR. Strážníci muže okamžitě naložili do služebního vozidla a převezli na služebnu Policie ČR, kde ho předali k dalším úkonům.

Zdroj: MP Děčín