Rubriky
Kultura Zprávy

Nominujte děčínské osobnosti na Cenu města

Také v letošním roce je možné podávat nominace na ocenění Cena statutárního města Děčín.  Jedná se především o morální ocenění udělované za vynikající zásluhy o rozvoj města Děčín či jeho propagaci v České republice nebo v zahraničí, dále za významnou činnost v různých oblastech veřejného života, přinášející prospěch zejména občanům města nebo samotnému městu.

„Jsem přesvědčený o tom, že v našem městě máme osobnost, která by si zasloužila naše ocenění a hlavně to, aby se o ní naši obyvatelé dozvěděli,“ řekl primátor města Jaroslav Hrouda.
Cenu se přebírají významné osobnosti již od roku 2009, prvními oceněnými byli Josef Waldmann a Rudolf Felzmann, v dalších letech pak MUDr. Hugo Engelhart, Vladimír Poskočil, Ing. Karel Lešanovský, Vladimír Cejnar,Julius Časný, Natalie Belisová, Břetislav Kment, Slavomír Bednář, Mahulena Čejková, Karel Bělina, Vojtěch Haňka, manželé Hana Charvátová a Pavel Charvát, Pavel Jirásek, Děčínský pěvecký sbor a Milan Rosenkranc. Naposledy cenu převzala kronikářka města Věnceslava Zimmermannová.

Nominace mohou posílat občané na adresu: Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 405 38, nebo na e-mail: posta@mmdecin.cz.
Status a pravidla pro udělení Ceny je ke stažení na webu města v odkazu Dokumety/Školství, kultura, sport http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/10-skolstvi-kultura-sport

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín