Rubriky
Zprávy

Události MP Děčín

Zákaz řízení muž nerespektoval
V úterý 16. 7. 2019 v dopoledních hodinách při provádění preventivních kontrol si hlídka městské policie všimla vozidla, které projelo úsekem, do kterého je vjezd zakázán dopravní značkou. Strážníci vozidlo zastavili a zjistili, že řidič u sebe nemá žádné doklady. Řidič na výzvu strážníků uvedl svou totožnost, přičemž kontrolou bylo zjištěno, že jím uvedená osoba skutečně existuje, ale nikdy nevlastnila řidičské oprávnění. Proto byla na místo strážníky přivolána hlídka Policie ČR, která následnou lustrací zjistila, že dotyčný uvedl záměrně totožnost svého bratra, jelikož on sám má vysloven zákaz řízení. Policisté si proto na místě celou věc převzali k dalšímu řešení.

Kočárek s dítětem matka zapomněla
Ve středu po desáté hodině večerní se na služebnu Městské policie v Děčíně dostavil muž, který přivezl kočárek s asi půl ročním dítětem. Muž sdělil, že byl s kamarády v parku proti kinu Sněžník, přičemž opodál se nacházela žena právě s tímto dětským kočárkem. Dále uvedl, že ji od vidění zná a sdělil pouze její křestní jméno, přičemž dodal, že žena u sebe měla dávku pervitinu, kterou si odešla někam aplikovat. Po nějaké době jeho kamarádi odešli, ale on raději zůstal na místě, aby viděl, co se bude dít dál. Když se žena ani po více jak půl hodině k dítěti nevrátila, tak se rozhodl předat jej strážníkům. Operační služba MP okamžitě kontaktovala RZS, PČR a pracovnici sociálního odboru děčínského magistrátu. Dítě bylo ihned převezeno do nemocnice a celou věc si s podezřením na spáchání trestného činu převzala policie.

Prodával cigarety nezletilým
Ve středu ve večerních hodinách si hlídka strážníků v rámci pochůzkové činnosti na sídlišti v Boleticích všimla dětí, které kouří a navíc posedávají na zaparkovaných vozidlech. Děti byly dotázány, kde si cigarety opatřily. Strážníci se dozvěděli, že cigarety jako „kusovky“ jim byly prodány v jedné z blízkých večerek. Všechny děti byly okamžitě předány jejich zákonným zástupcům a případem se dále bude zabývat sociální odbor děčínského magistrátu. Strážníci následně provedli šetření ve večerce, kde údajně kusové cigarety mají prodávat. Na místě jim provozovatel večerky ukázal několik načatých krabiček cigaret a označil prodavače, který cigarety prodal. V dotyčném byl zjištěn muž vietnamské národnosti, který neměl platné povolení k pobytu v České republice. Dále strážníci zjistili, že provozovna ani není označená v souladu se zákonem. Dotyčného si převzala cizinecké policie k dalším úkonům. Závady v označení provozovny bude řešit živnostenský úřad a prodejem kusových cigaret se bude zabývat příslušný správní orgán.

Předvedení na policii se muž bránil
V neděli 14. 7. 2019 po devatenácté hodině byla vyslána hlídka MP k nahlášenému domácímu násilí v panelovém domě v Děčíně 32. Po příchodu na místo byl strážníkům označen oznamovateli konkrétní byt, kde se má problém odehrávat. Strážníci nejdříve ztotožnili ženu, která se v bytě nacházela a poté požádali o prokázání totožnosti i muže, který se též nacházel v daném bytě. Ten na výzvu reagoval negativně a velmi vulgárně. Strážníci tedy použili výzvu „jménem zákona…“ a to opakovaně. Na zákonné výzvy dotyčný nereagoval, a proto se strážníci rozhodli dotyčného předvést na Policii ČR ke zjištění totožnosti, přičemž muž se vůči hlídce začal chovat agresivně a kladl aktivní odpor. Strážníci použili donucovací prostředky, muži nasadili pouta a předvedli ho na policii ke zjištění totožnosti. U muže byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní a ukázala hodnotu 1,3 promile. Po zjištění totožnosti byla dotyčnému za jeho protiprávní chování uložena bloková pokuta, se kterou nesouhlasil, a proto bude celou věc řešit správní orgán děčínského magistrátu. Při zákroku nedošlo ke zranění podezřelého ani strážníků.

Sedl za volant pod vlivem alkoholu
V neděli 14. 7. 2019 před půlnocí vyjela hlídka strážníků na oznámení, které se týkalo rušení nočního klidu z baru v Děčíně 1. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že kolem baru je již klid, ale všimla si nezabezpečeného vozidla, přičemž lustrací strážníci zjistili, že vozidlo patří jednomu z hostů, který se nacházel v baru. Jelikož vzniklo podezření, že dotyčný by pod vlivem alkoholu mohl s vozidlem odjet, hlídka vozidlo průběžně monitorovala. Hodinu a půl po půlnoci se dotyčný k vozidlu dostavil ještě se dvěma osobami a z místa odjeli. Po několika metrech bylo vozidlo hlídkou zastaveno a u řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní s výsledkem 2,5 promile alkoholu v krvi. Jelikož vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byla na místo přivolána hlídka policie, která si celou věc převzala k dalším úkonům.

Zdroj: MP Děčín