Rubriky
Turisti Zprávy

Přístup na skalní hrad Šaunštejn je omezen

Vysoká Lípa 28.6.2019 – V tomto týdnu byla dokončena oprava přístupu na torzo skalního hradu Šaunštejn u Vysoké Lípy. Zároveň však musel být omezen vstup na některé vyhlídky na vrcholové skalní plošině a došlo také k omezení horolezecké činnosti.

Důvodem provedených oprav byla postupující eroze skalního podloží způsobená dlouhodobě narůstajícím počtem návštěvníků. Současný přístup po holé skále byl nahrazen dřevěným schodištěm, které zabrání přímému kontaktu návštěvníků s povrchem skály. Zároveň s tím však musel být omezen přístup návštěvníků na větší část vyhlídkové plošiny (viz foto). Musely být také uzavřeny některé horolezecké cesty (v SV části od cesty Kozlí kout po Čertovo probuzení, v jižní části cesty Nájezd, Varianta Široké spáry a Široká spára). Důvodem je dožití většiny kovových konstrukcí pocházejících ze 60. a 70. let minulého století, silné narušení skal v důsledku vysoké návštěvnosti a zjištěná nestabilita některých skalních objektů.

Důrazně apelujeme na všechny návštěvníky a horolezce, aby v zájmu své bezpečnosti respektovali omezení přístupu na skalní vyhlídky a omezení horolezecké činnosti!

Správa národního parku připravuje v současné době projekt celkové rekonstrukce přístupu na skalní hrad, který by měl být realizován v letech 2020 a 2021.


Původní (vlevo) a současný (vpravo) přístup na skalní hrad (foto V. Sojka a M. Rohlík)

Část vyhlídkové plošiny musela být pro návštěvníky uzavřena (foto M. Rohlík)

Schematické zobrazení nového přístupu a uzavření části vyhlídkové plošiny (foto V. Sojka)

Zdroj: www.npcs.cz