Rubriky
Turisti Zprávy

V Českém Švýcarsku hnízdí více vzácných krutihlavů

České Švýcarsko, 16. 5. 2019 – Na území Ptačí oblasti Labské pískovce ornitologové v současné době stále častěji zaznamenávají hnízdění krutihlavů obecných (Jynx torquilla), proto se na ně více zaměřují. Stavy těchto ptáků z řádu šplhavců, kam patří také datli, strakapoudi či žluny, se v západní a střední Evropě snižovaly od počátku 20. století.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy NP České Švýcarsko: „Jednoho krutihlava se nám podařilo okroužkovat během nedávné akce pro veřejnost nazvané Vítání ptačího zpěvu. Účastníkům jsme tak přiblížili metody ornitologické práce, kdy kroužky napomáhají získávání podrobností o životě ptačích druhů. Ty pak můžeme cíleně využít k jejich ochraně a zlepšování podmínek pro život.“

Do poloviny května se ornitologům podařilo okroužkovat několik dalších krutihlavů i na jiných lokalitách v ptačí oblasti. V širší oblasti Českého Švýcarska se jedná o vzácný druh, jehož početnost je odhadována na zhruba 10 hnízdících párů.

Ačkoli jsou krutihlavové příbuzní datlů, lze je poměrně snadno zaměnit za většího pěvce. Mají odlišnou postavu, zbarvení i chování. Pro své nenápadné zbarvení jsou spíše obtížně pozorovatelní, nejsnáze jejich přítomnost prozradí charakteristické naříkavé volání. Mezi našimi šplhavci se současně jedná o jediný tažný druh, zimující převážně v Africe jižně od Sahary, někdy však také ve Středomoří. Na hnízdiště u nás přilétají na přelomu března a dubna a opouštějí je již od poloviny srpna.

Jméno tito ptáci dostali podle charakteristické obranné reakce. Pokud se cítí být ohroženi, natáhnou krk a otáčejí hlavou, vzniká tak dojem hadovitých pohybů. Pro podporu populace krutihlavů, kteří jsou v Červeném seznamu ČR vedeni jako zranitelný druh, správa parku na vhodných místech instaluje hnízdní budky.


Krutihlav obecný: Méně známý příbuzný datlů, strakapoudů a žlun v širší oblasti Českého Švýcarska hnízdí stále častěji, proto se ornitologové na tento zranitelný druh také více zaměřují. Foto: Václav Šena


Hlas krutihlava obecného (zdroj: Český rozhlas)

Zdroj: www.npcs.cz