Rubriky
Zprávy

Seznamte se s vizí dopravy a mobility města Děčína

Tvorba Plánu udržitelné městské mobility se posunula do další fáze. Chceme vám nyní představit společnou vizi dopravy a mobility našeho města a vyzvat vás také k doplnění vytvořených opatření a hodnocení jejich přínosů. Setkání se uskuteční 12. června 2019 od 17 hodin na malém sále budovy ČVUT v Pohraniční ulici v Děčíně I. Od 18 hodin se pak můžete s městským architektem vydat na komentovanou vycházku.

Plán mobility je strategický plán, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty a dalšími sektorovými partnery sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě.

S analytickou částí Plánu se občané měli možnost seznámit 3. dubna 2019, na prezentaci navázal workshop workshop k tvorbě společné vize dopravy a mobility města Děčín. Zpracovatelem dokumentu je společnost HaskoningDHV.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín