Rubriky
Zprávy

Děčín rozšířil bezdoplatkové zóny, nové vznikly na Starém Městě

Od 15. května 2019 došlo na území Děčína k rozšíření takzvaných bezdoplatkových zón, kdy magistrát města vyhlásil opatření obecné povahy na další problémové lokality.

Opatření obecné povahy bylo vyhlášeno v několika lokalitách: Březová – úsek od křižovatky s ulicí Litoměřická po křižovatku s ulicí Růžová, Růžová – úsek od křižovatky s ulicí Zelená ke křižovatce s ulicí Březová, Zelená – od ulice Roudnická po křižovatku s ulicí Růžová, Roudnická v celém úseku, Litoměřická – úsek od křižovatky s ulicí Březová po objekt č. p. 134/96, včetně ulic uvnitř oblasti: Oblouková, Příčná, Rakovnická, Žerotínova, Jezdecká, Kladenská, vyjma objektů Kladenská č. p. 253 a č. p. 397, Přemyslova, Úzká, Liščí.

„Návrh na vydání opatření obecné povahy nemá za cíl zhoršit situaci lidí, kteří v domech v této lokalitě bydlí. Na stávající nájemníky nemá opatření žádný vliv. Opatření se bude týkat pouze nově uzavíraných smluv. Žádoucím efektem je motivovat majitele nemovitostí dbát o pořádek v domech a jejich okolí a převzít tak svůj díl odpovědnosti za své podnikání, které mnohdy negativně zasahuje do života celé lokality,“ říká primátor města Jaroslav Hrouda s tím, že mezi jasné priority vedení města patří právě boj proti nepřizpůsobivým obyvatelům města a boj proti obchodování s chudobou. Město ve spolupráci se stavebním úřadem, hasiči a městskou policií už také provádí ve vybraných domech kontroly, jedna proběhla například v Boleticích (viz foto).

Právě Děčín III patří k rizikovým oblastem, na kterou se intenzivněji zaměřuje činnost děčínské městské policie i Policie České republiky. Některé objekty (např. dům na adrese Zelená 33) jsou dlouhodobě označeny jako sociálně vyloučená lokalita. Za období od 1.1.2018 do 31.10.2018 eviduje děčínská městská policie ve výše uvedené lokalitě celkem 128 přestupků, z nichž polovinu (64) tvoří přestupky proti veřejnému pořádku.

„Typicky jde o rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství nebo vzbuzení veřejného pohoršení. Zbývající část tvoří přestupky proti občanskému soužití, majetku, porušení obecně závazných vyhlášek a přestupky podle zákona o ochraně před škodlivými účinky návykových látek,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Dále za uvedené období eviduje městská policie celkem 224 oznámení a stížností nejrůznějšího charakteru, přičemž převažujícím obsahem jsou nedostatky právě v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (typicky rušení nočního klidu, problémy s lidmi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, verbální ale i fyzické napadání apod.).

Zdroj: Magistrát města Děčín