České Švýcarsko, 9. 4. 2019 V pátek, 5. dubna 2019, zahájili ichtyologové vypouštění lososů z inkubačních schránek umístěných do toků Jetřichovická Bělá a Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Z jiker, které do inkubačních schránek umístili v lednu, se během zhruba dvou měsíců vylíhly rybičky. Ty zůstávají v boxech do doby, než stráví žloutkový váček.

Vypouštění zahájili odborníci ze zapsaného spolku Beleco, který projekt na území národního parku realizuje, nejprve na Jetřichovické Bělé, kde byly v průběhu zimy vyšší teploty vody než v Kamenici a rybičky se proto vylíhly také dříve. Rybičky budou do toku vypouštěny postupně, neboť jejich vývoj neprobíhá rovnoměrně, tzn. některé rybičky už žloutkový váček strávily a nemohou dále v inkubačních boxech zůstat, jiné jej ještě mají.

O něco pomaleji vývoj jiker probíhal v říčce Kamenici, kde voda byla chladnější. Vypouštění tam bude zahájeno v horizontu zhruba dvou týdnů. Úspěšnost líhnutí je na obou vybraných stanovištích velmi vysoká. V Jetřichovické Bělé dosahuje zhruba 98 %, v Kamenici, na které byl během líhnutí třikrát vysoký průtok vody, dosáhla zhruba 80 %.

Celkem ichtyologové vypustí téměř 100 tisíc rybiček. Líhnutí přímo v řece má rybičkám pomoci lépe rozvinout schopnost návratu díky delšímu pobytu ve vodě. Přístup je testován souběžně se stávajícími reintrodukčními aktivitami lososa obecného, které spočívají v jarním a podzimním vypouštění rybiček. Díky dřívějšímu vypouštění se lososi do Kamenice vracejí každoročně, jejich počty však kolísají v závislosti na podzimních teplotách a stavech vody v Labi.

Podrobnosti k projektu Podpora kriticky ohroženého druhu lososa obecného na území NP České Švýcarsko realizovaného Beleco z.s. najdete ZDE.


Vypouštění lososů z inkubačních schránek: RNDr. Jiří Křesina vypouští malé lososy, kteří již strávili žloutkový váček, do Jetřichovické Bělé. Foto: Miroslav Rohlík

Lososi z inkubátoru: Do inkubačních schránek ichtyologové umístili jikry ve stádiu očních bodů v lednu, aby závěrečná fáze líhnutí proběhla již v domovské vodě. Rybičky by si tak měly lépe vštípit cestu zpět. Foto: Miroslav Rohlík